2016-07-28 06:00

2016-07-28 09:11

Den värmländska livsmedelsstrategin

VÄRMLAND: Pekar ut färdriktningen för länets bönder

Den värmländska arbetsgruppen vill i stort slå vakt om de värmländska livsmedelsprodukterna och då handlar det också om produkter från stora företag som Barilla, Löfbergs och OLW för att nämna några exempel.

– Vi är inte låsta av den nationella strategin. Vi har vår fulla rätt att hitta en värmländsk modell med alla styrkor den kan erbjuda. Viktigt rakt igenom är hållbarheten, bästa möjliga miljö samt kravet på kvalité. Totalt sett är livsmedelsförsörjningen enormt viktig.

Enorm debatt

Patrik Ohlsson hävdar att de senaste årens enorma debatt kring maten på äldreboenden, dag- och fritidshem samt skolor har skapat ett stort behov av mat med god och hög kvalité.

– Jag tror att alla i vårt län kan ställa upp på kravet att mat skall hålla en hög och kvalité. Det är inte säkert att utlandsproducerade livsmedel alltid klarar de kraven

Du talar om att gå från möda till värde. Vad menar du med detta?

– Alla har nog upplevt den möda som uppstått kring bondeföretagets lönsamhet. Får vi ett värde att hålla oss till och staten ställer upp på de villkoren kommer vi att leverera världens bästa och mest kvalitetssäkrade mat.

Driver på

Patrik Ohlsson gläder sig åt att man inom arbetsgruppen är inne på de här tankegångarna.

– Region Värmland kommer att vara med och driva på utvecklingen. Där talar man om värdet av de gröna näringarnas utveckling och lönsamhet.

Han tycker att de privata livsmedelskedjorna i Värmland samt Konsum Värmland borde satsa ännu hårdare på lokalproducerade produkter. Han hyllar också de lokala mjölksatsningarna i Långserud och Glava.

– Vi kan nu se att konsumenterna är beredda att betala ett något högre pris för mjölken. Jag tror att vi även kan hitta bra lönsamma modeller för fläsk, kött och lamm.

Livsmedel är en mogen bransch. Därför har många synpunkter på produkterna.

– Det är alltid bra att hålla i gång debatten . Det kan bara leda till förbättringar.

Miljödebatten

Men det finns ju en del som vill dra in på köttätandet för att minska utsläppen?

– Vi tar gärna den debatten bara man försöker räkna både brutto och netto.

Landshövding Kenneth Johansson vill betona att den värmländska livsmedelsstrategin är viktig.

– Den är viktig både för producenterna och konsumenterna: Lokala upphandlingar blir allt viktigare. Samtidigt måste man komma i håg att den svenska matproduktionen är mitt uppe i en ekonomisk utmaning där man skall möta klimatförändringar och mattrender. Jag tror på värmländsk mat och jag tror på en framtid för de matproducerande bönderna.

 

– Vi är inte låsta av den nationella strategin. Vi har vår fulla rätt att hitta en värmländsk modell med alla styrkor den kan erbjuda. Viktigt rakt igenom är hållbarheten, bästa möjliga miljö samt kravet på kvalité. Totalt sett är livsmedelsförsörjningen enormt viktig.

Enorm debatt

Patrik Ohlsson hävdar att de senaste årens enorma debatt kring maten på äldreboenden, dag- och fritidshem samt skolor har skapat ett stort behov av mat med god och hög kvalité.

– Jag tror att alla i vårt län kan ställa upp på kravet att mat skall hålla en hög och kvalité. Det är inte säkert att utlandsproducerade livsmedel alltid klarar de kraven

Du talar om att gå från möda till värde. Vad menar du med detta?

– Alla har nog upplevt den möda som uppstått kring bondeföretagets lönsamhet. Får vi ett värde att hålla oss till och staten ställer upp på de villkoren kommer vi att leverera världens bästa och mest kvalitetssäkrade mat.

Driver på

Patrik Ohlsson gläder sig åt att man inom arbetsgruppen är inne på de här tankegångarna.

– Region Värmland kommer att vara med och driva på utvecklingen. Där talar man om värdet av de gröna näringarnas utveckling och lönsamhet.

Han tycker att de privata livsmedelskedjorna i Värmland samt Konsum Värmland borde satsa ännu hårdare på lokalproducerade produkter. Han hyllar också de lokala mjölksatsningarna i Långserud och Glava.

– Vi kan nu se att konsumenterna är beredda att betala ett något högre pris för mjölken. Jag tror att vi även kan hitta bra lönsamma modeller för fläsk, kött och lamm.

Livsmedel är en mogen bransch. Därför har många synpunkter på produkterna.

– Det är alltid bra att hålla i gång debatten . Det kan bara leda till förbättringar.

Miljödebatten

Men det finns ju en del som vill dra in på köttätandet för att minska utsläppen?

– Vi tar gärna den debatten bara man försöker räkna både brutto och netto.

Landshövding Kenneth Johansson vill betona att den värmländska livsmedelsstrategin är viktig.

– Den är viktig både för producenterna och konsumenterna: Lokala upphandlingar blir allt viktigare. Samtidigt måste man komma i håg att den svenska matproduktionen är mitt uppe i en ekonomisk utmaning där man skall möta klimatförändringar och mattrender. Jag tror på värmländsk mat och jag tror på en framtid för de matproducerande bönderna.