2016-07-27 11:34

2016-07-27 11:34

Fick behandling för sent – dog

VÄRMLAND: Landstinget anmäler sig självt

Patienten behövde akut behandling men det fanns ingen plats på intensiven. Det ledde till att patienten dog.

Patienten kom in till akuten med magsmärtor. Hen fick smärtlindring och åkte sedan hem med rådet att återkomma om smärtorna höll i sig eller om hen fick feber.

Två dagar senare återkom patienten med hög feber, buksmärtor och illamående. Patienten röntgades och man planerade att sätta in en kateter direkt i njuren. Men det fanns inte rätt kompetens på sjukhuset patienten sökt sig till – och inga intensivvårdsplatser på sjukhuset man skulle skicka patienten till.

Först sent på kvällen kunde patienten behandlas. Det visade sig vara för sent. Patienten kunde inte återhämta sig och avled dagen därpå. Nu har landstinget i Värmland gjort en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om händelsen.

Patienten kom in till akuten med magsmärtor. Hen fick smärtlindring och åkte sedan hem med rådet att återkomma om smärtorna höll i sig eller om hen fick feber.

Två dagar senare återkom patienten med hög feber, buksmärtor och illamående. Patienten röntgades och man planerade att sätta in en kateter direkt i njuren. Men det fanns inte rätt kompetens på sjukhuset patienten sökt sig till – och inga intensivvårdsplatser på sjukhuset man skulle skicka patienten till.

Först sent på kvällen kunde patienten behandlas. Det visade sig vara för sent. Patienten kunde inte återhämta sig och avled dagen därpå. Nu har landstinget i Värmland gjort en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om händelsen.