2016-07-21 06:00

2016-07-21 06:00

Vill se fler tågsatsningar

KOMMUNIKATIONER: Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon om infrastrukturen i länet

Infrastrukturen i länet behöver förbättras. Det håller Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon med om.
– Det är bra att Värmlandsbanan får fler mötesstationer, men på sikt behövs det fler åtgärder.
– Och nu utreds dessutom E18 Valnäs–Töcksfors. Då är chansen större till en utbyggnad.

Nyligen medverkade Lena Erixson på den årliga företagarträffen på Årjängstravet och där fick hon förstås många frågor om trafikinvesteringar i vårt område.

Värmlandsbanan är lite av ett sorgebarn där förseningar hör till vardagen på grund av bristande kapacitet.

– Vi har stora problem på järnvägssidan i Sverige eftersom trafiken har ökat kraftigt samtidigt som vi inte har hunnit bygga ut banorna. Dessutom ligger vi efter med underhållet.

– Likadant är det på Värmlandsbanan där det är så långa enkelspårsträckor mellan mötesstationerna. Därför är det bra att Värmlandsbanan nu får fler mötesstationer och att Karlstad C byggs ut.

– Men på sikt behövs det fler åtgärder, säger Lena Erixon som i fjol tillträdde jobbet som generaldirektör för Trafikverket.

Kraven på en utbyggnad av E18 genom länet är stora. Nu ska all infrastruktur på sträckan Stockholm–Oslo utredas.

Gått i otakt

– Sverige och Norge har på grund av lite olika intressen tyvärr inte gått i takt på infrastruktursidan. Därför är det önskvärt med en bättre samverkan.

Att det inte har gjorts tillräckligt med åtgärder på E18 har lett till att avsnittet Örebro–Oslo har försvunnit ur EU:s så kallade TEN-nätverk. Då har man inte längre rätt att söka bidrag därifrån vid utbyggnader.

– Nu ska det ske en revidering och då hoppas vi att sträckan kommer med igen. För nu bygger vi ju ut avsnittet Björkås–Skutberget samtidigt som norrmännen satsar på sin sida av gränsen, säger Lena Erixon.

Dessutom utreds sträckan Valnäs–Töcksfors, åtta mil Europaväg som i dag bara är vanlig landsväg.

– Då är chansen större till en utbyggnad när man har klar planer. Sedan är det hård prioritering vilka Europavägssträckor som kommer med i den nationella planen. Det beror mycket på trafikmängden.

Behoven av pengar till vägutbyggnad ökar för varje år och Lena Erixon tror att det kan leda till andra typer av finansieringslösningar.

– Jag utesluter inte att vi får se fler avgifter på våra vägar i form av vägtullar.

När det gäller Vänersjöfarten var besvikelsen stor att det blir en ny lägre bro i Göteborg.

”Bättre koordinering”

– Där måste det till en bättre koordinering av broöppningarna och när det gäller slussarna i Trollhättan tror jag på ett beslut i nästa nationella plan. De är i sämre skick än vi trodde.

Landets mindre flygplatser som Hagfors och Torsby hotas på sikt av nedläggning på grund av minskat statligt stöd.

– Våra statliga anslag har varit ungefär lika stora sedan slutet av 1990-talet och nu tar Gotlandstrafiken en större andel. Höjs inte anslaget behöver vi göra en prioritering i stödet till flygplatserna.

Nyligen medverkade Lena Erixson på den årliga företagarträffen på Årjängstravet och där fick hon förstås många frågor om trafikinvesteringar i vårt område.

Värmlandsbanan är lite av ett sorgebarn där förseningar hör till vardagen på grund av bristande kapacitet.

– Vi har stora problem på järnvägssidan i Sverige eftersom trafiken har ökat kraftigt samtidigt som vi inte har hunnit bygga ut banorna. Dessutom ligger vi efter med underhållet.

– Likadant är det på Värmlandsbanan där det är så långa enkelspårsträckor mellan mötesstationerna. Därför är det bra att Värmlandsbanan nu får fler mötesstationer och att Karlstad C byggs ut.

– Men på sikt behövs det fler åtgärder, säger Lena Erixon som i fjol tillträdde jobbet som generaldirektör för Trafikverket.

Kraven på en utbyggnad av E18 genom länet är stora. Nu ska all infrastruktur på sträckan Stockholm–Oslo utredas.

Gått i otakt

– Sverige och Norge har på grund av lite olika intressen tyvärr inte gått i takt på infrastruktursidan. Därför är det önskvärt med en bättre samverkan.

Att det inte har gjorts tillräckligt med åtgärder på E18 har lett till att avsnittet Örebro–Oslo har försvunnit ur EU:s så kallade TEN-nätverk. Då har man inte längre rätt att söka bidrag därifrån vid utbyggnader.

– Nu ska det ske en revidering och då hoppas vi att sträckan kommer med igen. För nu bygger vi ju ut avsnittet Björkås–Skutberget samtidigt som norrmännen satsar på sin sida av gränsen, säger Lena Erixon.

Dessutom utreds sträckan Valnäs–Töcksfors, åtta mil Europaväg som i dag bara är vanlig landsväg.

– Då är chansen större till en utbyggnad när man har klar planer. Sedan är det hård prioritering vilka Europavägssträckor som kommer med i den nationella planen. Det beror mycket på trafikmängden.

Behoven av pengar till vägutbyggnad ökar för varje år och Lena Erixon tror att det kan leda till andra typer av finansieringslösningar.

– Jag utesluter inte att vi får se fler avgifter på våra vägar i form av vägtullar.

När det gäller Vänersjöfarten var besvikelsen stor att det blir en ny lägre bro i Göteborg.

”Bättre koordinering”

– Där måste det till en bättre koordinering av broöppningarna och när det gäller slussarna i Trollhättan tror jag på ett beslut i nästa nationella plan. De är i sämre skick än vi trodde.

Landets mindre flygplatser som Hagfors och Torsby hotas på sikt av nedläggning på grund av minskat statligt stöd.

– Våra statliga anslag har varit ungefär lika stora sedan slutet av 1990-talet och nu tar Gotlandstrafiken en större andel. Höjs inte anslaget behöver vi göra en prioritering i stödet till flygplatserna.