2016-07-20 09:43

2016-07-20 09:43

Svag prisutveckling för småhus

VÄRMLAND: Värmlänningarna minskar belåningen

Prisutvecklingen för småhus, villor, radhus, kedjehus och fritidshus ökade under senaste året i hela landet, men Värmland har den svagaste prisutvecklingen, bara två procent. Det visar en ny undersökning från Lantmäteriet.

– Jag varken kan eller vill spekulera i varför Värmland hamnat i ett bottenläge, men det kan ju vara så att Karlstad håller uppe medelpriset och att prisutvecklingen i de andra kommunerna varit klart svagare och kanske i något fall visar minus., säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker i Lantmäteriet.

Dalarna, Örebro och Jämtland, som Värmland brukar jämföras med, har en bättre prisutveckling där medelpriset ökade med 12 procent.

Men kan man inte se en positiv vinkel i att småhusen blir allt billigare i Värmland? Det vill säga att folk kan flytta till Värmland och köpa sin bostad billigt.

– Det vill jag inte kommentera. Vi redovisar fakta och andra får dra slutsatser, säger Henrik Roos.

Kvartalsrapporten från Lantmäteriet visar i princip samma resultat som i mätningen av försäljningarna under senaste året. Värmland ligger fortsatt i botten när det gäller prisutvecklingen på småhus. Nedgången under senaste kvartalet var en procent.

Lånar mindre

Det visar sig också att antal inteckningar på fastigheter fortsätter att öka. Det vill säga att husägarna belånar sina hus i större utsträckning. Inte oväntat ökar inteckningarna i Stockholm och andra storstäder, men även när det gäller inteckningarna återfinns Värmland i bottenskiktet.

– Det finns en klar koppling mellan prisutvecklingen och inteckningarna. Ökar priserna känner husägarna att de kan öka belåningen. Då ökar också inteckningarna.

Jämfört med juni 2015 har inteckningarna i landet ökat med 282 miljarder kronor.

– Fastighetsmarknaden i landet är fortfarande het. Vi kan inte se någon avmattning i exempelvis Stockholm eller andra större städer i landet. Även i Karlstad fortsätter med stor säkerhet priserna uppåt, kanske inte i samma takt som för några år sedan, men ändå en uppgång.

– Jag varken kan eller vill spekulera i varför Värmland hamnat i ett bottenläge, men det kan ju vara så att Karlstad håller uppe medelpriset och att prisutvecklingen i de andra kommunerna varit klart svagare och kanske i något fall visar minus., säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker i Lantmäteriet.

Dalarna, Örebro och Jämtland, som Värmland brukar jämföras med, har en bättre prisutveckling där medelpriset ökade med 12 procent.

Men kan man inte se en positiv vinkel i att småhusen blir allt billigare i Värmland? Det vill säga att folk kan flytta till Värmland och köpa sin bostad billigt.

– Det vill jag inte kommentera. Vi redovisar fakta och andra får dra slutsatser, säger Henrik Roos.

Kvartalsrapporten från Lantmäteriet visar i princip samma resultat som i mätningen av försäljningarna under senaste året. Värmland ligger fortsatt i botten när det gäller prisutvecklingen på småhus. Nedgången under senaste kvartalet var en procent.

Lånar mindre

Det visar sig också att antal inteckningar på fastigheter fortsätter att öka. Det vill säga att husägarna belånar sina hus i större utsträckning. Inte oväntat ökar inteckningarna i Stockholm och andra storstäder, men även när det gäller inteckningarna återfinns Värmland i bottenskiktet.

– Det finns en klar koppling mellan prisutvecklingen och inteckningarna. Ökar priserna känner husägarna att de kan öka belåningen. Då ökar också inteckningarna.

Jämfört med juni 2015 har inteckningarna i landet ökat med 282 miljarder kronor.

– Fastighetsmarknaden i landet är fortfarande het. Vi kan inte se någon avmattning i exempelvis Stockholm eller andra större städer i landet. Även i Karlstad fortsätter med stor säkerhet priserna uppåt, kanske inte i samma takt som för några år sedan, men ändå en uppgång.