2016-07-12 09:00

2016-07-12 09:00

Bättre styrning kortade köer

LANDSTINGET: Effektivare vårdplanering

Kön till magnetkameraundersökningar har minskat från 86 dagar till 30 på ett år.
– Vi har jobbat systematiskt med förbättringsarbete, säger verksamhetschef på radiologin Dan Drobin.

Kötiden avser de patienter som kallas oprioriterade, till exempel en ond höft under utredning.

– Vi har sedan tidigare haft målet på fyra veckors väntetid men aldrig lyckats hålla det utan det har snarare legat på fyra till fem månader. På den tiden hinner det hända mycket som skapar merarbete, säger Dan Drobin.

Man har sedan i höstas arbetar man systematiskt enligt sitt produktionssystem, lean.

– Vi har fått en extra magnetkamera i Torsby men den ersatte undersökningar vi tidigare köpte in. Nettot är detsamma. Vi är dessutom fem årsarbetare färre än för ett år sedan, säger Dan Drobin.

Han beskriver det som att man ”dammsugit” efter problem som stoppat upp produktionen och kunnat åtgärda.

– I stället för sex patienter bokar vi nu tio. Vi har byggt bort hinder.

Finns det ännu mer att göra?

– Nu ska vi förfina vårt sätt att arbeta och det ska spridas till andra områden inom radiologin.

Har det stött på motstånd?

– Det har varit en inskolning i att se till hela länet som en resurs. Det har också uppstått flaskhalsar som måste byggas bort. Det har orsakat en del irritation men framför allt är personalen väldigt stolta, säger Dan Drobin.

Kötiden avser de patienter som kallas oprioriterade, till exempel en ond höft under utredning.

– Vi har sedan tidigare haft målet på fyra veckors väntetid men aldrig lyckats hålla det utan det har snarare legat på fyra till fem månader. På den tiden hinner det hända mycket som skapar merarbete, säger Dan Drobin.

Man har sedan i höstas arbetar man systematiskt enligt sitt produktionssystem, lean.

– Vi har fått en extra magnetkamera i Torsby men den ersatte undersökningar vi tidigare köpte in. Nettot är detsamma. Vi är dessutom fem årsarbetare färre än för ett år sedan, säger Dan Drobin.

Han beskriver det som att man ”dammsugit” efter problem som stoppat upp produktionen och kunnat åtgärda.

– I stället för sex patienter bokar vi nu tio. Vi har byggt bort hinder.

Finns det ännu mer att göra?

– Nu ska vi förfina vårt sätt att arbeta och det ska spridas till andra områden inom radiologin.

Har det stött på motstånd?

– Det har varit en inskolning i att se till hela länet som en resurs. Det har också uppstått flaskhalsar som måste byggas bort. Det har orsakat en del irritation men framför allt är personalen väldigt stolta, säger Dan Drobin.