2016-06-29 06:00

2016-06-29 10:29

Splittrat Värmland till Västra Götaland

STORREGIONER: Skarpt utredningsförslag nu på torsdag

Ett splittrat Värmland sorteras in under Västra Götaland medan ett enigt Halland slipper undan. De förslagen väntas den statliga Indelningskommittén lägga fram nu på torsdag.

På torsdag eftermiddag blir det skarpt läge i storregionfrågan. Då lämnar indelningskommittén ett delbetänkande till civilminister Ardalan Shekarabi (S) med förslag om att bilda tre nya län och landsting – enligt kommitténs vokabulär.

Det som har läckt ut från kommittén ser ut att vara entydigt. Det blir ett förslag om att slå ihop tolv av de nuvarande regionerna och landstingen till inte fler än tre storregioner. De tolv – som ska bli tre – står för mer än hälften av Sveriges befolkning och långt mer än tre fjärdedelar av Sveriges yta.

Värmland sorteras in under den redan existerande regionen Västra Götaland medan Örebro föreslås bilda en helt ny storregion tillsammans med sex andra regioner/landsting.

Halland vill inte

I våras lämnade kommittén ett diskussionsbetänkande som täckte in hela landet. Där förutsattes även Halland bli insorterat i Västra Götaland. Men så blir det inte, åtminstone inte i den första omgången. Och det finns två samverkande orsaker till detta.

För det första har civilminister Shekarabi uppmanat indelningskommittén att senast nu på torsdag komma med förslag som bedöms kunna vara genomförda redan från och med 2019. Men för det andra finns det i Halland ett kompakt motstånd mot att bli insorterad i ett större regionalt sammanhang.

Alla partier är eniga och det finns även en geografisk enighet. Inte ens i Kungsbacka vill man bli en del av Västra Götaland, trots att kommunen är en förort till Göteborg. Kommittén bedömer att tidsschemat skulle spricka om man redan nu försökte tvinga in Halland i en större enhet.

Värmland kommer däremot med redan i första omgången eftersom det här inte finns någon enighet, varken partipolitiskt eller geografiskt. Kommittén bedömer därför att det inte finns tillräckligt med motstånd mot ett storregionförslag.

Socialdemokraterna, det största partiet i Värmland, påstås vara engt för en sammanslagning med Västra Götaland. Men i själva verket är partiet djupt splittrat utifrån ett geografiskt perspektiv.

”Vi står eniga”

– Vi står eniga om att Värmland bör gå ihop med Västra Götaland och det redan från 2019, säger landstingsrådet Ulric Andersson (S).

– Det finns bara en och annan som tycker något annat. De som bor i öster är också med numera eftersom de tycker det är viktigt att Värmland inte splittras upp mellan flera regionala enheter.

Men när NWT når Kristinehamns kommunalråd Bjarne Olsson (S) på semestervistet, en ö i Gävlebukten, får vi ett helt annat besked:

Beslut står fast

– Vi har sedan flera år ett beslut i arbetarekommunen att verka för ett samarbete österut mot Örebro och Västerås. Och det beslutet har inte ändrats.

Landstingsrådet Fredrik Larsson (M) säger att hans parti avvisar hela tanken med storregioner. Han vill att Värmland bildar en regionkommun från 2019, alltså att Region Värmland avvecklas. En sådan regionkommun skulle kunna samarbeta åt flera håll.

Av övriga partier säger Centerpartiet ja till Västra Götaland medan Vänsterpartiet säger sig vilja acceptera detta. Miljöpartiet vill se Värmland i en mindre storregion österut, Sverigedemokraterna säger nej, Liberalerna har inte tagit ställning och Kristdemokraterna vill helst till Västra Götaland men om det skulle dröja kan Värmland bli en egen regionkommun under tiden.

På torsdag eftermiddag blir det skarpt läge i storregionfrågan. Då lämnar indelningskommittén ett delbetänkande till civilminister Ardalan Shekarabi (S) med förslag om att bilda tre nya län och landsting – enligt kommitténs vokabulär.

Det som har läckt ut från kommittén ser ut att vara entydigt. Det blir ett förslag om att slå ihop tolv av de nuvarande regionerna och landstingen till inte fler än tre storregioner. De tolv – som ska bli tre – står för mer än hälften av Sveriges befolkning och långt mer än tre fjärdedelar av Sveriges yta.

Värmland sorteras in under den redan existerande regionen Västra Götaland medan Örebro föreslås bilda en helt ny storregion tillsammans med sex andra regioner/landsting.

Halland vill inte

I våras lämnade kommittén ett diskussionsbetänkande som täckte in hela landet. Där förutsattes även Halland bli insorterat i Västra Götaland. Men så blir det inte, åtminstone inte i den första omgången. Och det finns två samverkande orsaker till detta.

För det första har civilminister Shekarabi uppmanat indelningskommittén att senast nu på torsdag komma med förslag som bedöms kunna vara genomförda redan från och med 2019. Men för det andra finns det i Halland ett kompakt motstånd mot att bli insorterad i ett större regionalt sammanhang.

Alla partier är eniga och det finns även en geografisk enighet. Inte ens i Kungsbacka vill man bli en del av Västra Götaland, trots att kommunen är en förort till Göteborg. Kommittén bedömer att tidsschemat skulle spricka om man redan nu försökte tvinga in Halland i en större enhet.

Värmland kommer däremot med redan i första omgången eftersom det här inte finns någon enighet, varken partipolitiskt eller geografiskt. Kommittén bedömer därför att det inte finns tillräckligt med motstånd mot ett storregionförslag.

Socialdemokraterna, det största partiet i Värmland, påstås vara engt för en sammanslagning med Västra Götaland. Men i själva verket är partiet djupt splittrat utifrån ett geografiskt perspektiv.

”Vi står eniga”

– Vi står eniga om att Värmland bör gå ihop med Västra Götaland och det redan från 2019, säger landstingsrådet Ulric Andersson (S).

– Det finns bara en och annan som tycker något annat. De som bor i öster är också med numera eftersom de tycker det är viktigt att Värmland inte splittras upp mellan flera regionala enheter.

Men när NWT når Kristinehamns kommunalråd Bjarne Olsson (S) på semestervistet, en ö i Gävlebukten, får vi ett helt annat besked:

Beslut står fast

– Vi har sedan flera år ett beslut i arbetarekommunen att verka för ett samarbete österut mot Örebro och Västerås. Och det beslutet har inte ändrats.

Landstingsrådet Fredrik Larsson (M) säger att hans parti avvisar hela tanken med storregioner. Han vill att Värmland bildar en regionkommun från 2019, alltså att Region Värmland avvecklas. En sådan regionkommun skulle kunna samarbeta åt flera håll.

Av övriga partier säger Centerpartiet ja till Västra Götaland medan Vänsterpartiet säger sig vilja acceptera detta. Miljöpartiet vill se Värmland i en mindre storregion österut, Sverigedemokraterna säger nej, Liberalerna har inte tagit ställning och Kristdemokraterna vill helst till Västra Götaland men om det skulle dröja kan Värmland bli en egen regionkommun under tiden.