2016-06-28 14:26

2016-06-28 14:26

Inrättar klimatråd

VÄRMLAND

Länsstyrelsen har beslutat att inrätta klimatråd i Värmland. Syftet med Värmlands klimatråd är att kraftsamla när det handlar om viktiga aktuella frågor på det regionala planet för att minska klimatpåverkan.

Klimatrådet leds av landshövdingen. I samband med starten av Värmlands klimatråd byter det nuvarande klimatrådet namn till Värmlands klimatforum. Forumet kommer att arbete med att stödja genomförandet av regionala handlingsplaner inom respektive uppdrag, men också främja samordningen mellan aktörer och bidra till kunskaps-, informations- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer.

 

Klimatrådet leds av landshövdingen. I samband med starten av Värmlands klimatråd byter det nuvarande klimatrådet namn till Värmlands klimatforum. Forumet kommer att arbete med att stödja genomförandet av regionala handlingsplaner inom respektive uppdrag, men också främja samordningen mellan aktörer och bidra till kunskaps-, informations- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer.