2016-06-28 14:21

2016-06-28 14:40

Döms för brott mot lotterilagen – två gånger om

VÄRMLAND: Olagliga spelautomater

En man döms två gånger om för att ha brutit mot lotterilagen efter att ha försett verksamheter runtom i Värmland och Borås med olagliga spelautomater.

Mannen, som har skaffat olagliga spelautomater till verksamheter i Värmland och Borås, döms i hovrätten för grovt brott mot lotterilagen i två olika domstolar. Hovrätten dömer samtidigt exempelvis restaurang- och butiksägare i Munkfors, Karlstad och Filipstad till dagsböter.

Näringsbud

I Boråsärendet är det tingsrätten som dömt och även där har verksamhetsägare i närområdet dömts till dagsböter för brott mot lotterilagen.

Dessutom har huvudmannen meddelats näringsförbud och ska genom bolaget betala en företagsbot om 300 000 kronor i Värmlandsärendet, respektive 100 00 kronor i Boråsfallet.

Mannen, som har skaffat olagliga spelautomater till verksamheter i Värmland och Borås, döms i hovrätten för grovt brott mot lotterilagen i två olika domstolar. Hovrätten dömer samtidigt exempelvis restaurang- och butiksägare i Munkfors, Karlstad och Filipstad till dagsböter.

Näringsbud

I Boråsärendet är det tingsrätten som dömt och även där har verksamhetsägare i närområdet dömts till dagsböter för brott mot lotterilagen.

Dessutom har huvudmannen meddelats näringsförbud och ska genom bolaget betala en företagsbot om 300 000 kronor i Värmlandsärendet, respektive 100 00 kronor i Boråsfallet.