2016-06-17 15:29

2016-06-17 15:29

Nytt avtal för brandmän

VÄRMLAND: Färre IVPA-utryckningar

Hjärtstopp, andningsstopp eller större yttre blödning.
De tre kriterierna för IVPA-larm föreslås gälla länets samtliga räddningsstationer framöver.
Även Molkom, Deje och Högboda, som tidigare har åkt på övriga prio-1-larm.

Räddningspersonalen rycker ut vid IVPA-larm, innan ambulans kommer, som en första hjälpinsats.

Landstinget i Värmland ska skriva ett nytt avtal med räddningstjänsten efter att det förra gick ut 1 juni. Förslaget är att räddningspersonalen i Molkom, Deje och Högboda inte längre ska åka på alla prio-1-larm.

Kompetensfråga

Räddningstjänsten har rådfrågat Karlstads kommunjurister om hur förbundsledningen bör se på frågan.

– Juristerna anser att ansvarsfrågan är problematisk om räddningstjänsten verkar inom ett område vi inte har kompetens för. Dessutom håller vi med om att alla invånare i våra medlemskommuner bör få samma service, säger Nils Weslien, tf. förbundsdirektör och räddningschef, Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Räddningspersonalen rycker ut vid IVPA-larm, innan ambulans kommer, som en första hjälpinsats.

Landstinget i Värmland ska skriva ett nytt avtal med räddningstjänsten efter att det förra gick ut 1 juni. Förslaget är att räddningspersonalen i Molkom, Deje och Högboda inte längre ska åka på alla prio-1-larm.

Kompetensfråga

Räddningstjänsten har rådfrågat Karlstads kommunjurister om hur förbundsledningen bör se på frågan.

– Juristerna anser att ansvarsfrågan är problematisk om räddningstjänsten verkar inom ett område vi inte har kompetens för. Dessutom håller vi med om att alla invånare i våra medlemskommuner bör få samma service, säger Nils Weslien, tf. förbundsdirektör och räddningschef, Räddningstjänsten Karlstadsregionen.