2016-06-13 16:53

2016-06-13 16:53

Blev liggande på bassängens botten

VÄRMLAND

En Lex Sarah-anmälan har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg efter en händelse på ett gruppboende i Värmland. Detta har skett efter att en vårdtagare i samband med ett bad i ett badhus blev liggande på bassängens botten innan personalen uppmärksammade det hela och kunde få upp personen över vattenytan.

Personen har efter händelsen klarat sig utan skador och visar enligt anmälan inga synliga tecken på att ha påverkats av det hela. Alla berörda har informerats. En handlingsplan har upprättats för att samma sak inte ska ske igen.

Personen har efter händelsen klarat sig utan skador och visar enligt anmälan inga synliga tecken på att ha påverkats av det hela. Alla berörda har informerats. En handlingsplan har upprättats för att samma sak inte ska ske igen.