2016-06-08 06:00

2016-06-08 06:00

Vill att E18 ska byggas om till 2+1 väg åt väster

TRAFIK: Utredningen av Europavägen mellan Valnäs och Töcksfors pågår

Utredningen av E18-sträckan mellan Valnäs och Töcksfors pågår för fullt. I förra veckan hölls ett möte dit bland andra berörda kommuner och Region Värmland var inbjudna.
– För vår del vill vi ha 2+1-väg mellan Årjäng och Töcksfors och en ombyggnad av korsningarna där.

Det säger Årjängs kommunalråd Daniel Schützer (S). NWT berättade i mars att Trafikverket ska studera standaren på de åtta milen mellan Valnäs vid Segmon och Töcksfors.

I dag är Europavägen vanlig landsväg utan omkörningsfiler och nu ska man se vilka förbättringar som är möjliga på sträckan.

– Många på mötet poängterades vikten av att få till en mötesfri väg med omkörningsmöjligheter och vi diskuterade förutsättningslöst olika sätt att uppgradera vägsträckan, säger Boel Olin, utredare på Trafikverket.

Grums, Säffle och Årjängs kommuner var inbjudna, liksom Handelskammaren, Värmlandstrafik och Region Värmland är alla överens om att en uppgradering av standarden är nödvändig. Det kan bland annat även handla om mer viltstängsel, belysning eller vänstersvängfält i korsningar och byggande av stigningsfält.

– För vår del vill vi ha 2+1-väg mellan Årjäng och Töcksfors och en ombyggnad av korsningarna där. Det är det som är prioriterat för oss och är fyrkorsningen i Töcksfors måste bli planskild så fort som möjligt, säger Daniel Schützer.

– Standarden på den sträckan är något sämre än de övriga sex milen och vi ska sammanställa alla synpunkter och ta fram ett förslag som i höst ska skickas till Trafikverkets huvudkontor. Sedan är förhoppningen att projektet kan komma in i den nationella planen som revideras 2017, säger Boel Olin.

Men någon jättelik förändring av sträckan tror hon inte på.

– Nej, ombyggnaden måste vara samhällsekonomiskt lönsamt och kommer troligen att ske i etapper om vi får pengar till den. Och det finns ännu inga beslut om vilka förändringar vi vill se.

– 2+1-väg är ett alternativ, men ett problem är att vägen på delar av sträckan inte är så högt trafikerad. Vi bygger dock för trafikmängden år 2040.

Det säger Årjängs kommunalråd Daniel Schützer (S). NWT berättade i mars att Trafikverket ska studera standaren på de åtta milen mellan Valnäs vid Segmon och Töcksfors.

I dag är Europavägen vanlig landsväg utan omkörningsfiler och nu ska man se vilka förbättringar som är möjliga på sträckan.

– Många på mötet poängterades vikten av att få till en mötesfri väg med omkörningsmöjligheter och vi diskuterade förutsättningslöst olika sätt att uppgradera vägsträckan, säger Boel Olin, utredare på Trafikverket.

Grums, Säffle och Årjängs kommuner var inbjudna, liksom Handelskammaren, Värmlandstrafik och Region Värmland är alla överens om att en uppgradering av standarden är nödvändig. Det kan bland annat även handla om mer viltstängsel, belysning eller vänstersvängfält i korsningar och byggande av stigningsfält.

– För vår del vill vi ha 2+1-väg mellan Årjäng och Töcksfors och en ombyggnad av korsningarna där. Det är det som är prioriterat för oss och är fyrkorsningen i Töcksfors måste bli planskild så fort som möjligt, säger Daniel Schützer.

– Standarden på den sträckan är något sämre än de övriga sex milen och vi ska sammanställa alla synpunkter och ta fram ett förslag som i höst ska skickas till Trafikverkets huvudkontor. Sedan är förhoppningen att projektet kan komma in i den nationella planen som revideras 2017, säger Boel Olin.

Men någon jättelik förändring av sträckan tror hon inte på.

– Nej, ombyggnaden måste vara samhällsekonomiskt lönsamt och kommer troligen att ske i etapper om vi får pengar till den. Och det finns ännu inga beslut om vilka förändringar vi vill se.

– 2+1-väg är ett alternativ, men ett problem är att vägen på delar av sträckan inte är så högt trafikerad. Vi bygger dock för trafikmängden år 2040.