2016-06-08 06:00

2016-06-08 06:00

Icke prästvigda bör leda gudstjänster

PRÄSTBRIST I KARLSTADS STIFT: Domkapitlet om lösningen på stiftets prästbrist

Bristen på präster i Karlstads stift är mycket stor. Den bristen leder till att gudstjänster bör ställas in, tycker vissa församlingar. Men domkapitlet varnar nu: Prästbrist får inte leda till inställda gudstjänster, säger stiftets högsta kyrkliga myndighet.
Icke prästvigda - så kallade lekmän - bör därför få leda gudstjänsterna.

Domkapitlet har reagerat därför att alltfler församlingar i stiftet vill gå ifrån regeln om en huvudgudstjänst alla söndagar.

Motivet är prästbrist. Just nu finns det ett tjugotal vakanser i Karlstads stift.

Och när en församling utlyser en tjänst som kyrkoherde eller komminister är det i dag vanligt att ganska få (läs: en!) söker tjänsten.

Bristen på vigda präster som tjänstgör i stiftets församlingar får konsekvenser.

En är redan nämnd: En önskan i vissa församlingar att inte fira gudstjänst varje söndag.

Församlingar upphör?

En följd av detta kan bli att vissa församlingar upphör.

Eller som en i stiftets problem väl insatt person säger:

– Vad är det för mening med att ha en församling om den inte har gudstjänster..?

Gudstjänsterna är själva grunden för de kyrkliga församlingarnas existens.

– Börjar den verksamheten att vackla på allvar så finns det anledning till oro, betonar NWT:s sagesperson.

Använd lekmän!

Domkapitlet - vars ordförande är stiftets biskop, Esbjörn Hagberg - säger att dess ”tydliga ståndpunkt är att det ska firas en huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag i stiftets församlingar”.

Men om det då inte finns tillräckligt med vigda präster?

Då föreslår domkapitlet ett ökat användande av ”lekmän”, det vill säga icke prästvigda personer.

Det kan vara blivande präster under utbildning. Eller en kyrkvärd eller en ordförande i kyrkorådet.

Det finnas även så kallade veniater som har fått antingen en kyrkoherdes eller t o m en biskops venia, innebärande rätten att predika.

Enstaka gudstjänster

I samtliga fall ska en i pastoratet tjänstgörande kyrkoherde ge i uppdrag till en ”lekman” att sköta gudstjänsten.

Karin Skott är rekryteringsadjunkt på stiftskansliet i Karlstad.

Hon betonar en viktig sak: Det uppdrag som en kyrkoherde ger till en ”lekman” gäller endast för enstaka gudstjänster.

Det är alltså inte frågan om något generellt uppdrag till en ”lekman” att leda flera gudstjänster under en tid av prästbrist.

Prästimport

Prästbrist i Karlstads stift har det varit förr.

För några år sedan löstes den till viss del genom en mycket uppmärksammad ”prästimport” från Danmark och Tyskland.

Jan Wahlberg, tidigare kyrkoherde, numera tillförordnad kanslichef på stiftskansliet, skötte ”importen” då.

– Den lösningen är inte lika lätt och naturlig i dag som tidigare, säger han. Då fanns det ett överskott på präster i Tyskland och Danmark. Men riktigt så är det inte längre.

Domkapitlet har reagerat därför att alltfler församlingar i stiftet vill gå ifrån regeln om en huvudgudstjänst alla söndagar.

Motivet är prästbrist. Just nu finns det ett tjugotal vakanser i Karlstads stift.

Och när en församling utlyser en tjänst som kyrkoherde eller komminister är det i dag vanligt att ganska få (läs: en!) söker tjänsten.

Bristen på vigda präster som tjänstgör i stiftets församlingar får konsekvenser.

En är redan nämnd: En önskan i vissa församlingar att inte fira gudstjänst varje söndag.

Församlingar upphör?

En följd av detta kan bli att vissa församlingar upphör.

Eller som en i stiftets problem väl insatt person säger:

– Vad är det för mening med att ha en församling om den inte har gudstjänster..?

Gudstjänsterna är själva grunden för de kyrkliga församlingarnas existens.

– Börjar den verksamheten att vackla på allvar så finns det anledning till oro, betonar NWT:s sagesperson.

Använd lekmän!

Domkapitlet - vars ordförande är stiftets biskop, Esbjörn Hagberg - säger att dess ”tydliga ståndpunkt är att det ska firas en huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag i stiftets församlingar”.

Men om det då inte finns tillräckligt med vigda präster?

Då föreslår domkapitlet ett ökat användande av ”lekmän”, det vill säga icke prästvigda personer.

Det kan vara blivande präster under utbildning. Eller en kyrkvärd eller en ordförande i kyrkorådet.

Det finnas även så kallade veniater som har fått antingen en kyrkoherdes eller t o m en biskops venia, innebärande rätten att predika.

Enstaka gudstjänster

I samtliga fall ska en i pastoratet tjänstgörande kyrkoherde ge i uppdrag till en ”lekman” att sköta gudstjänsten.

Karin Skott är rekryteringsadjunkt på stiftskansliet i Karlstad.

Hon betonar en viktig sak: Det uppdrag som en kyrkoherde ger till en ”lekman” gäller endast för enstaka gudstjänster.

Det är alltså inte frågan om något generellt uppdrag till en ”lekman” att leda flera gudstjänster under en tid av prästbrist.

Prästimport

Prästbrist i Karlstads stift har det varit förr.

För några år sedan löstes den till viss del genom en mycket uppmärksammad ”prästimport” från Danmark och Tyskland.

Jan Wahlberg, tidigare kyrkoherde, numera tillförordnad kanslichef på stiftskansliet, skötte ”importen” då.

– Den lösningen är inte lika lätt och naturlig i dag som tidigare, säger han. Då fanns det ett överskott på präster i Tyskland och Danmark. Men riktigt så är det inte längre.