2016-06-08 11:22

2016-06-08 17:56

1 500 nya jobb i länet

VÄRMLAND: "Sysselsättningen ökar och företagen är positiva"

Arbetsmarknaden ser ljus ut i Värmland. Sysselsättningen i länet spås öka med 1 500 personer under 2017 och resten av 2016. Speciellt efterfrågad är du som vill arbeta inom skola, vård och omsorg.

När Arbetsförmedlingen i går presenterade sin prognos för arbetsmarknadsutsikterna i Värmland under 2017 och resten av 2016 var det till största delen goda nyheter. Fyra av tio företag i länet som tillfrågats under prognosarbetet tror sig ha fler anställda nästa år jämfört med nu.

– Sysselsättningen ökar, företagen är positiva och konjunkturen är på väg åt rätt håll. Det ser bra ut, säger arbetsmarknadsanalytiker Ann Mannerstedt.

Sysselsättningen i länet förväntas öka med 800 personer under 2016 och med 700 personer under 2017. Det ökar främst inom offentlig verksamhet, bygg, information och kommunikation samt finansiell verksamhet och företagstjänster.

Men samtidigt som sysselsättningen ökar så minskar bara arbetslösheten marginellt med 200 personer under 2016. Under 2017 spås arbetslösheten i länet öka med 100 personer.

– Det här beror på att arbetskraften välbehövligt fylls på med personer från andra länder. Befolkningsutvecklingen visar att antalet människor i yrkesverksam ålder mellan 20 och 64 år minskar fram till år 2030. De som kommer behövs, förklarar Ann Mannerstedt.

Trots att det finns många som söker jobb får arbetsgivarna inte alltid tillräckligt med arbetssökande till de lediga jobben. 20 procent av arbetsgivarna i Värmland uppger att det är svårt att få tag på arbetskraft.

– Inom offentlig sektor säger 60 procent av arbetsgivarna att det är svårt att rekrytera. Det är rekordhögt, säger Ann Mannerstedt.

Arbetsförmedlingens prognos visar att det är brist på personal inom hälften av 180 kartlagda yrken. Bristen på arbetssökande med rätt kompetens är mest påtaglig för yrken inom vård, utbildning och teknik.

– Skolan är extrem. Vi vet inte var vi ska få tag på alla pedagoger, säger Torbjörn Johansson, Arbetsförmedlingschef i norra Värmland.

Med ett ökat antal nyanlända har efterfrågan på SFI-lärare tilltagit. Det märker man bland annat på Radix Kompetens i Karlstad.

– Det är svårt att rekrytera. Sätter man ut en annons får man magert med ansökningar, säger Markus Hjalmarsson, områdesansvarig för Radix Kompetens i Värmland.

De som har rätt utbildning kan välja och vraka.

– Det är ett fantastiskt guldläge. Att få möta den här gruppen människor och undervisa. Jag har kunnat välja bland jobben jag sökt, säger SFI-lärare Anna Geiden.

– Ja, det är en väldigt positiv arbetsmarknad och väldigt lätt att få jobb. Det är lärarnas marknad, konstaterar kollegan Jessica Stensdal, SFI-lärare.

När Arbetsförmedlingen i går presenterade sin prognos för arbetsmarknadsutsikterna i Värmland under 2017 och resten av 2016 var det till största delen goda nyheter. Fyra av tio företag i länet som tillfrågats under prognosarbetet tror sig ha fler anställda nästa år jämfört med nu.

– Sysselsättningen ökar, företagen är positiva och konjunkturen är på väg åt rätt håll. Det ser bra ut, säger arbetsmarknadsanalytiker Ann Mannerstedt.

Sysselsättningen i länet förväntas öka med 800 personer under 2016 och med 700 personer under 2017. Det ökar främst inom offentlig verksamhet, bygg, information och kommunikation samt finansiell verksamhet och företagstjänster.

Men samtidigt som sysselsättningen ökar så minskar bara arbetslösheten marginellt med 200 personer under 2016. Under 2017 spås arbetslösheten i länet öka med 100 personer.

– Det här beror på att arbetskraften välbehövligt fylls på med personer från andra länder. Befolkningsutvecklingen visar att antalet människor i yrkesverksam ålder mellan 20 och 64 år minskar fram till år 2030. De som kommer behövs, förklarar Ann Mannerstedt.

Trots att det finns många som söker jobb får arbetsgivarna inte alltid tillräckligt med arbetssökande till de lediga jobben. 20 procent av arbetsgivarna i Värmland uppger att det är svårt att få tag på arbetskraft.

– Inom offentlig sektor säger 60 procent av arbetsgivarna att det är svårt att rekrytera. Det är rekordhögt, säger Ann Mannerstedt.

Arbetsförmedlingens prognos visar att det är brist på personal inom hälften av 180 kartlagda yrken. Bristen på arbetssökande med rätt kompetens är mest påtaglig för yrken inom vård, utbildning och teknik.

– Skolan är extrem. Vi vet inte var vi ska få tag på alla pedagoger, säger Torbjörn Johansson, Arbetsförmedlingschef i norra Värmland.

Med ett ökat antal nyanlända har efterfrågan på SFI-lärare tilltagit. Det märker man bland annat på Radix Kompetens i Karlstad.

– Det är svårt att rekrytera. Sätter man ut en annons får man magert med ansökningar, säger Markus Hjalmarsson, områdesansvarig för Radix Kompetens i Värmland.

De som har rätt utbildning kan välja och vraka.

– Det är ett fantastiskt guldläge. Att få möta den här gruppen människor och undervisa. Jag har kunnat välja bland jobben jag sökt, säger SFI-lärare Anna Geiden.

– Ja, det är en väldigt positiv arbetsmarknad och väldigt lätt att få jobb. Det är lärarnas marknad, konstaterar kollegan Jessica Stensdal, SFI-lärare.

Yrken med mycket goda jobbmöjligheter

Golvläggare, murare och målare

Kockar och telefonförsäljare

Byggnadsingenjörer

Byggnadstekniker

Civilingenjörer inom elkraft

Elingenjörer och eltekniker

Installationselektriker

Lastbilsmekaniker

Maskiningenjörer och maskintekniker

Mjukvaru- och systemutvecklare

Verktygsmakare

Fritidspedagoger och förskollärare

Gymnasielärare i språk, matematik, naturvetenskap och yrkesämnen

Lärare i grundskolans tidigare år

Barnmorskor och barnsjuksköterskor

Distriktssköterskor och läkare

Geriatriksjuksköterskor och kuratorer

Psykologer och sjuksköterskor

Operations- och röntgensjuksköterskor

Undersköterskor och specialpedagoger

Behandlingsassistenter och tandläkare

Biståndsbedömare

Socialsekreterare

Källa: Arbetsförmedlingen