2016-06-07 19:34

2016-06-07 19:34

Tvingas förklara nedläggningen

KARLSTAD: Värmlandstrafik ska höras i Kollektivtrafiknämnden

Nedläggningen av sammanlagt nio hållplatser på Värmlandsbanan och Fryksdalsbanan gör att Kollektivtrafiknämnden vill veta mer om beslutet. Därför ska Värmlandstrafik informera nämnden under ett möte den 22 juni.

Kritiken har varit hård mot Värmlandstrafik för deras nedläggning av fyra hållplatser på Fryksdalsbanan (Rottneros blir kvar sommartid) och fem på Värmlandsbanan för att minska restiden.

Det är inte bara närboende som har varit kritiska. Även i Värmlandstrafiks styrelse var man oeniga. Ledamöterna Monika Bubholz (MP) och Henrik Lander (C) reserverade sig mot beslutet.

Och Jesper Johansson (MP), vice ordförande i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd, anser att det saknas underlag som visar att det skulle vara en fördel att inte stanna.

Ska förklara

Allt det här har fått Kollektivtrafiknämnden att agera.

– Vi vill att Värmlandstrafik ska förklara hur man har tänkt när man har fattat nedläggningsbeslutet. Vi vill beta vilka argument man har.

– Vi vill helt enkelt ha kompletterande information, speciellt som vi anser att pressmeddelandet i samband med beslutet var svårt att förstå, säger Kollektivtrafiknämndens ordförande Mats Sandström (S).

Nämnden vill bland annat veta vilka effekterna blir och hur förändringarna blir med tanke på planen en stabilare tågtrafik och kommande investeringar.

– Informationen ska ges under vårt ordinarie möte den 22 juni då representanter från Värmlandstrafik ändå är på plats.

Kritiken har varit hård mot Värmlandstrafik för deras nedläggning av fyra hållplatser på Fryksdalsbanan (Rottneros blir kvar sommartid) och fem på Värmlandsbanan för att minska restiden.

Det är inte bara närboende som har varit kritiska. Även i Värmlandstrafiks styrelse var man oeniga. Ledamöterna Monika Bubholz (MP) och Henrik Lander (C) reserverade sig mot beslutet.

Och Jesper Johansson (MP), vice ordförande i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd, anser att det saknas underlag som visar att det skulle vara en fördel att inte stanna.

Ska förklara

Allt det här har fått Kollektivtrafiknämnden att agera.

– Vi vill att Värmlandstrafik ska förklara hur man har tänkt när man har fattat nedläggningsbeslutet. Vi vill beta vilka argument man har.

– Vi vill helt enkelt ha kompletterande information, speciellt som vi anser att pressmeddelandet i samband med beslutet var svårt att förstå, säger Kollektivtrafiknämndens ordförande Mats Sandström (S).

Nämnden vill bland annat veta vilka effekterna blir och hur förändringarna blir med tanke på planen en stabilare tågtrafik och kommande investeringar.

– Informationen ska ges under vårt ordinarie möte den 22 juni då representanter från Värmlandstrafik ändå är på plats.