2016-05-12 09:44

2016-05-12 09:45

Tufft få jobb utan utbildning

VÄRMLAND: Nya siffror från arbetsförmedlingen

Ungdomsarbetslösheten i länet fortsätter att minska totalt sett.
Men de ungdomar som saknar gymnasieutbildning har det tufft liksom de långtidsarbetslösa. Det visar nya siffror från arbetsförmedlingen.

Det senaste året har antalet arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år minskat med 354 personer eller 13,6 procent. 9 av 10 ungdomar som fick jobb under april hade gymnasieutbildning som lägsta nivå.

Stark konjunktur

– Ungdomar med en gymnasieutbildning i bagaget har goda möjligheter att få ett arbete i den starka konjunktur vi har i dag, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

För ungdomar utan gymnasieutbildning är utvecklingen negativ. I april var 591 personer i den här gruppen arbetslösa, 13 fler än för ett år sedan.

Utbilda dig

– Det är en stor utmaning att så många unga i vårt län saknar gymnasieutbildning. Det visar hur viktigt det är med individuella, riktade insatser till de unga som behöver stöd. Utbildning är den enskilt största och bästa investeringen man kan göra i sig själv.

Totalt i Värmland är 8,5 procent av arbetskraften arbetslös just nu, samma nivå som för ett år sedan.

223 personer varslades om uppsägning under april.

Antalet långtidsarbetslösa, mer än sex månader, har ökat med 7,2 procent det senaste året till 1 246 personer

Det senaste året har antalet arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år minskat med 354 personer eller 13,6 procent. 9 av 10 ungdomar som fick jobb under april hade gymnasieutbildning som lägsta nivå.

Stark konjunktur

– Ungdomar med en gymnasieutbildning i bagaget har goda möjligheter att få ett arbete i den starka konjunktur vi har i dag, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

För ungdomar utan gymnasieutbildning är utvecklingen negativ. I april var 591 personer i den här gruppen arbetslösa, 13 fler än för ett år sedan.

Utbilda dig

– Det är en stor utmaning att så många unga i vårt län saknar gymnasieutbildning. Det visar hur viktigt det är med individuella, riktade insatser till de unga som behöver stöd. Utbildning är den enskilt största och bästa investeringen man kan göra i sig själv.

Totalt i Värmland är 8,5 procent av arbetskraften arbetslös just nu, samma nivå som för ett år sedan.

223 personer varslades om uppsägning under april.

Antalet långtidsarbetslösa, mer än sex månader, har ökat med 7,2 procent det senaste året till 1 246 personer