2016-05-11 13:05

2016-05-11 13:05

Psykolog tittade i journal – får varning

VÄRMLAND

Psykologen tittade i journaler, utan att ha en vårdrelation till patienterna.

Nu har landstinget beslutat att ge psykologen en skriftlig varning. Händelsen klassas som dataintrång.

Psykologen har erkänt att hen har varit inne i journaler utan yrkesmässig anledning. Landstinget ser allvarligt på det inträffade. ”Om du inte visar vilja till efterrättelse kommer vi att överväga ytterligare arbetsrättsliga åtgärder”, skriver landstinget i beslutet.

 

 

 

Nu har landstinget beslutat att ge psykologen en skriftlig varning. Händelsen klassas som dataintrång.

Psykologen har erkänt att hen har varit inne i journaler utan yrkesmässig anledning. Landstinget ser allvarligt på det inträffade. ”Om du inte visar vilja till efterrättelse kommer vi att överväga ytterligare arbetsrättsliga åtgärder”, skriver landstinget i beslutet.