2016-05-10 12:15

2016-05-10 12:15

Missade uppföljning av cancerpatient

VÄRMLAND

Patienten opererades för cancer. Två år senare upptäcktes att uppföljningen inte skötts enligt plan och patienten fick opereras för ett återfall i sjukdomen.

Nu har landstinget i Värmland anmält händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det var när patienten kom till neurologen på Centralsjukhuset, via akuten, som det upptäcktes att vare sig en planerad undersökning eller återbesök hade skett.

Patienten opererades och skrevs ut, men då med utökade hemtjänstinsatser.

Nu har landstinget i Värmland anmält händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det var när patienten kom till neurologen på Centralsjukhuset, via akuten, som det upptäcktes att vare sig en planerad undersökning eller återbesök hade skett.

Patienten opererades och skrevs ut, men då med utökade hemtjänstinsatser.