2016-04-22 11:53

2016-04-22 11:53

Betalningssäkring hos idrottsprofil

VÄRMLAND: "Undanhöll 645 000 kronor från skatt"

Idrottsprofilen betalade varken skatter eller avgifter anser skatteverket.
Nu har kronofogden betalningssäkrat tillgångar värda 645 000 kronor hos honom.

Om skatteverket misstänker att du inte tänker betala dina skulder kan det begära en så kallad betalningssäkring.

Det betyder att kronofogden för skatteverkets räkning utan förvarning knackar på hemma hos dig och helt enkelt tar det som kan vara värt något: bilar, smycken, teknik, möbler till exempel.

Betalningssäkring är ett tvångsmedel som bara sätts in om det finns en ”påtaglig risk att den som är betalningsskyldig försöker dra sig undan skyldigheten, och betalningsskyldigheten avser ett betydande belopp”, som det står i skatteförfarandelagen.

Och så har det varit när det gäller idrottsprofilen, anser förvaltningsrätten i Karlstad.

Enligt förvaltningsdomstolen har idrottsprofilen struntat i att betala såväl egen, som sitt företags skatter och avgifter.

Idrottsprofilen är inte längre aktiv inom sin sport. En skada satte stopp för hans karriär.

Om skatteverket misstänker att du inte tänker betala dina skulder kan det begära en så kallad betalningssäkring.

Det betyder att kronofogden för skatteverkets räkning utan förvarning knackar på hemma hos dig och helt enkelt tar det som kan vara värt något: bilar, smycken, teknik, möbler till exempel.

Betalningssäkring är ett tvångsmedel som bara sätts in om det finns en ”påtaglig risk att den som är betalningsskyldig försöker dra sig undan skyldigheten, och betalningsskyldigheten avser ett betydande belopp”, som det står i skatteförfarandelagen.

Och så har det varit när det gäller idrottsprofilen, anser förvaltningsrätten i Karlstad.

Enligt förvaltningsdomstolen har idrottsprofilen struntat i att betala såväl egen, som sitt företags skatter och avgifter.

Idrottsprofilen är inte längre aktiv inom sin sport. En skada satte stopp för hans karriär.