2016-04-12 12:00

2016-04-12 12:00

Allt färre arbetslösa ungdomar

VÄRMLAND

Ungdomsarbetslösheten i Värmland är den lägsta sedan 2008. I mars var 16,6 procent (2 410 personer) av länets arbetskraft mellan 18 och 24 år arbetslösa. Det är en minskning från 18,4 procent för ett år sedan. Munkfors har den största minskningen.

”Det är god efterfrågan på arbetskraft i länet och det gynnar ungdomar”, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg. Arbetslösheten är högre bland unga män än bland unga kvinnor. I mars var 19,9 procent (1 529 personer) av männen arbetslösa, jämfört med 12,9 procent (881 personer) av kvinnorna. Totalt var 8,9 procent av arbetskraften inskrivna som arbetslösa under mars. 150 personer varslades om uppsägning.

”Det är god efterfrågan på arbetskraft i länet och det gynnar ungdomar”, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg. Arbetslösheten är högre bland unga män än bland unga kvinnor. I mars var 19,9 procent (1 529 personer) av männen arbetslösa, jämfört med 12,9 procent (881 personer) av kvinnorna. Totalt var 8,9 procent av arbetskraften inskrivna som arbetslösa under mars. 150 personer varslades om uppsägning.