2016-04-11 15:27

2016-04-11 15:31

Kammarrätten gör samma bedömning

VARGJAKT

I slutet av förra veckan kom Kammarrätten med sin dom i frågan om 2016 års licensjakt på varg i Värmland och Örebro. Och den säger det samma som Förvaltningsrättens. Alltså nej till licensjakt.

Så här skrev Förvaltningsrätten i sin dom den 12 februari: ”i länsstyrelsernas beslutsunderlag saknas tillräckligt med stöd för att licensjaktens syften kan komma att uppnås genom jakten”.

Och i sitt skäl för domens avgörande skriver Kammarrätten att man ”gör samma bedömning som Förvaltningsrätten.”

Kammarrätten skriver nu av målet från vidare handläggning, då jakten avsåg perioden 2 januari–15 februari.

Så här skrev Förvaltningsrätten i sin dom den 12 februari: ”i länsstyrelsernas beslutsunderlag saknas tillräckligt med stöd för att licensjaktens syften kan komma att uppnås genom jakten”.

Och i sitt skäl för domens avgörande skriver Kammarrätten att man ”gör samma bedömning som Förvaltningsrätten.”

Kammarrätten skriver nu av målet från vidare handläggning, då jakten avsåg perioden 2 januari–15 februari.