2016-04-07 13:40

2016-04-07 13:40

Se hearingen med biskopskandidaterna

KARLSTADS STIFT

Missade du den hearing som hölls i domkyrkan i tisdags? Vill du veta vad de åtta biskopskandidaterna svarade i utfrågningen?

Då finns det en ny chans. På Youtube. Där finns samliga åtta utfrågningar publicerade. De går även att se dem på stiftets hemsida.

Varje hearing är 30 minuter lång och kandidaterna frågades ut av Jonas Lindberg, domkyrkokomminister i Uppsala, Amanda Carlshamre, förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga och Hedvig Nilsson, journalist på P4 Värmland. Frågorna rör allt från Svenska kyrkans roll i dagens samhälle via opinionsbildning och kallelse till sociala medier.

Filmerna är i första hand avsedda att vara till hjälp för de som den 19 april ska rösta om vem de vill se som Karlstads stifts nya biskop. Men nyfikna och intresserade från allmänheten får nu möjligheten att också får höra frågorna och svaren.

Då finns det en ny chans. På Youtube. Där finns samliga åtta utfrågningar publicerade. De går även att se dem på stiftets hemsida.

Varje hearing är 30 minuter lång och kandidaterna frågades ut av Jonas Lindberg, domkyrkokomminister i Uppsala, Amanda Carlshamre, förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga och Hedvig Nilsson, journalist på P4 Värmland. Frågorna rör allt från Svenska kyrkans roll i dagens samhälle via opinionsbildning och kallelse till sociala medier.

Filmerna är i första hand avsedda att vara till hjälp för de som den 19 april ska rösta om vem de vill se som Karlstads stifts nya biskop. Men nyfikna och intresserade från allmänheten får nu möjligheten att också får höra frågorna och svaren.