2016-04-05 10:30

2016-04-05 10:30

Intensivvård efter vårdmiss

VÄRMLAND

Läkaren skickade hem patienten, ett dygn senare hamnade samma patient på intensiven för vård av kramper.
Nu gör landstinget en lex Maria-anmälan på grund av den fördröjda behandlingen.

Patienten hade sedan tidigare magproblem, med bland annat diarréer, och sökte till vårdcentralen för smärtor som flyttade sig i kroppen. Läkaren skickade dock hem patienten.

Men ett dygn senare larmades alltså ambulans till patientens hem, vid två tillfällen, eftersom hen krampat. Andra gången fördes patienten till sjukhus och las in först på intensiven och därefter en vårdavdelning.

Kramperna bedöms ha berott på en rubbning av vatten- och mineralhalten i kroppen.

Patienten hade sedan tidigare magproblem, med bland annat diarréer, och sökte till vårdcentralen för smärtor som flyttade sig i kroppen. Läkaren skickade dock hem patienten.

Men ett dygn senare larmades alltså ambulans till patientens hem, vid två tillfällen, eftersom hen krampat. Andra gången fördes patienten till sjukhus och las in först på intensiven och därefter en vårdavdelning.

Kramperna bedöms ha berott på en rubbning av vatten- och mineralhalten i kroppen.