2016-04-03 13:50

2016-04-03 13:50

Signalfel orsakar tågförseningar

Sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Karlstad-Oslo påverkas av ett signalfel vid Hallsberg.

De tåg som passerar Hallsberg station påverkas av signalfelet.

Det är i nuläget oklart när problemet kan vara löst.

De tåg som passerar Hallsberg station påverkas av signalfelet.

Det är i nuläget oklart när problemet kan vara löst.