2016-03-31 16:50

2016-03-31 16:50

Psykisk hälsa i fokus

VÄRMLAND

Det finns stora utvecklingsmöjligheter för att öka den psykiska hälsan hos nyanlända och asylsökande. Det visar en ny rapport som Landstinget i Värmland gjort tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

– Människor som mår bra har en mycket större chans att snabbt komma in i samhället och tidiga insatser för psykisk hälsa ökar därför möjligheterna att lyckas med jobb och studier, och ger på sikt färre sjukskrivningar, säger Hans Karlsson, avdelningen för vård och omsorg inom SKL, i ett pressmeddelande.

– Samarbetet med SKL har varit spännande, och jag ser fram emot att fortsätta utvecklingsarbetet vi börjat, säger Ulrika Thufvesson, verksamhetschef för asyl- och flyktinghälsa inom Landstinget i Värmland.

– Människor som mår bra har en mycket större chans att snabbt komma in i samhället och tidiga insatser för psykisk hälsa ökar därför möjligheterna att lyckas med jobb och studier, och ger på sikt färre sjukskrivningar, säger Hans Karlsson, avdelningen för vård och omsorg inom SKL, i ett pressmeddelande.

– Samarbetet med SKL har varit spännande, och jag ser fram emot att fortsätta utvecklingsarbetet vi börjat, säger Ulrika Thufvesson, verksamhetschef för asyl- och flyktinghälsa inom Landstinget i Värmland.