2016-03-09 06:00

2016-03-09 06:00

NWT kvar i toppen

VÄRMLAND

De svenska papperstidningarna fortsätter att tappa prenumeranter. Även NWT backade under fjolåret, men enligt TS mindre än riksgenomsnittet: minus 3,7 procent mot rikssnittet på 4,5 procent.

NWT backade med 1 700 exemplar till totalt 44 100 vilket placerar tidningen som en av landets absolut största lokaltidningar. Varje utgivningsdag når vi 102 000 läsare med papperstidningen.

Räknar vi med trafiken på vår webbsida nwt.se har vi aldrig haft fler läsare totalt sett. Hittills i år snittar nwt.se på 217 000 unika besökare i veckan med den absoluta toppnoteringen 340 000 vecka 5.

VF redovisar ett plus på 700, vilket har en redovisningsteknisk förklaring då B-upplageprenumeranter räknats upp som helårsprenumeranter då även e-tidningen räknas in i statistiken. NWT gjorde motsvarande redovisningsförändring förra året och ökade då upplagan med 3 700 prenumeranter.

 

 

NWT backade med 1 700 exemplar till totalt 44 100 vilket placerar tidningen som en av landets absolut största lokaltidningar. Varje utgivningsdag når vi 102 000 läsare med papperstidningen.

Räknar vi med trafiken på vår webbsida nwt.se har vi aldrig haft fler läsare totalt sett. Hittills i år snittar nwt.se på 217 000 unika besökare i veckan med den absoluta toppnoteringen 340 000 vecka 5.

VF redovisar ett plus på 700, vilket har en redovisningsteknisk förklaring då B-upplageprenumeranter räknats upp som helårsprenumeranter då även e-tidningen räknas in i statistiken. NWT gjorde motsvarande redovisningsförändring förra året och ökade då upplagan med 3 700 prenumeranter.