2016-03-08 17:22

2016-03-08 17:22

Vargjaktsnej överklagas

VÄRMLAND: "Förvaltningsrätten har fel"

Länsstyrelserna i både Värmlands och Örebro län har nu överklagat förvaltningsrättens förbud mot licensjakt på jakt. Den tänkta jakttiden är visserligen över men länsstyrelserna vill ha förvaltningsrättens argument prövade.

Den här säsongen genomfördes det licensjakt på varg i Dalarna och Gävleborg eftersom Kammarrätten i Sundsvall ansåg den förenlig med EU-rätt och svensk lag. Däremot blev det ingen jakt i Värmland eller Västmanland eftersom Förvaltningsrätterna i Karlstad och Uppsala ansåg jakten oförenlig med EU-rätt och svensk lag.

Den möjliga jakttiden är visserligen redan över men länsstyrelserna i Värmland och Örebro anser att förvaltningsrätten har fel i sin argumentation och vill ha saken prövad av Kammarrätten i Göteborg inför framtiden.

De pekar på de negativa konsekvenserna för både älgjakten och möjligheten att bedriva till exempel fåruppfödning i områden med tät vargstam. De ser också en risk för en ökad tjuvjakt vilken försvårar förvaltningen av vargstammen.

Den här säsongen genomfördes det licensjakt på varg i Dalarna och Gävleborg eftersom Kammarrätten i Sundsvall ansåg den förenlig med EU-rätt och svensk lag. Däremot blev det ingen jakt i Värmland eller Västmanland eftersom Förvaltningsrätterna i Karlstad och Uppsala ansåg jakten oförenlig med EU-rätt och svensk lag.

Den möjliga jakttiden är visserligen redan över men länsstyrelserna i Värmland och Örebro anser att förvaltningsrätten har fel i sin argumentation och vill ha saken prövad av Kammarrätten i Göteborg inför framtiden.

De pekar på de negativa konsekvenserna för både älgjakten och möjligheten att bedriva till exempel fåruppfödning i områden med tät vargstam. De ser också en risk för en ökad tjuvjakt vilken försvårar förvaltningen av vargstammen.