2016-03-03 10:26

2016-03-03 10:26

Landstinget vill höra din röst

VÄRMLAND

Nästa vecka ger sig landstinget ut på turné i Värmland.

– Vi vill träffa många människor och höra synpunkter och tankar om framtidens hälso- och sjukvård, säger Lars Österdahl, landstingsfullmäktiges ordförande.

Så kallade medborgardialogsmöten arrangeras i alla kommuner i Värmland.

– Det är framtiden vi vill ha medborgardialog om. Vi som är folkvalda ser fram emot att utveckla vården och demokratin tillsammans med invånarna, säger Lars Österdahl.

Såväl tjänstemän som politiker kommer finnas med på mötena. För den som inte kan delta ges även möjlighet att chatta med landstingsråden, på tisdag 8 mars mellan 11 och 13.

De synpunkter och idéer som kommer fram under nästa vecka sammanställs till det kommande arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvård. Resultatet presenteras för landstingsfullmäktige.

 

 

 

– Vi vill träffa många människor och höra synpunkter och tankar om framtidens hälso- och sjukvård, säger Lars Österdahl, landstingsfullmäktiges ordförande.

Så kallade medborgardialogsmöten arrangeras i alla kommuner i Värmland.

– Det är framtiden vi vill ha medborgardialog om. Vi som är folkvalda ser fram emot att utveckla vården och demokratin tillsammans med invånarna, säger Lars Österdahl.

Såväl tjänstemän som politiker kommer finnas med på mötena. För den som inte kan delta ges även möjlighet att chatta med landstingsråden, på tisdag 8 mars mellan 11 och 13.

De synpunkter och idéer som kommer fram under nästa vecka sammanställs till det kommande arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvård. Resultatet presenteras för landstingsfullmäktige.