2016-03-01 18:14

2016-03-01 18:14

Startskott för fiskeområde

VÄNERN

Nu har Jordbruksverket gett klartecken för fiskeområde Vänern. Som NWT tidigare har skrivit påbörjades arbetet med att utveckla hållbar fiskenäring som en pilotverksamhet 2009.

Fram till 2014 genomfördes 24 projekt, varav lanseringen av varumärket vänerlöjrom är ett exempel.

Arbetet har resulterat i en gemensam strategi för hållbar utveckling av fiskenäringen i hela Vänerområdet, vilket till sist ledde fram till en ansökan till Jordbruksverket.

Fiskeområdet har en totalbudget om drygt 13.7 miljoner kronor som ska användas fram till år 2021. 12 Vänerkommuner bidrar med 4,5 miljoner och regionansvariga i Västra Götaland och Värmland bidrar finansiellt. Fiskeområdet är en del av lokalt ledd utveckling genom leader-metoden.

Fram till 2014 genomfördes 24 projekt, varav lanseringen av varumärket vänerlöjrom är ett exempel.

Arbetet har resulterat i en gemensam strategi för hållbar utveckling av fiskenäringen i hela Vänerområdet, vilket till sist ledde fram till en ansökan till Jordbruksverket.

Fiskeområdet har en totalbudget om drygt 13.7 miljoner kronor som ska användas fram till år 2021. 12 Vänerkommuner bidrar med 4,5 miljoner och regionansvariga i Västra Götaland och Värmland bidrar finansiellt. Fiskeområdet är en del av lokalt ledd utveckling genom leader-metoden.