2016-03-01 15:59

2016-03-01 15:59

Arbetsförmedlare varnas för jäv

VÄSTVÄRMLAND

En arbetsförmedlare i västra Värmland varnas för jäv.

Enligt utredningen har kvinnan skrivit ur sin svåger ut den så kallade jobbgarantin för ungdomar och ”avaktualiserat” svågern som fått arbete.

Arbetsförmedlaren har uppgett att hon tänkte ”semestertider” och att hon glömde bort vad hon lärt sig om otillåtna slagningar.

Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd anser att kvinnan brutit mot jävsbestämmelserna och ”åsidosatt sina åtaganden i tjänsten på ett sådant sätt att det är att bedöma som en tjänsteförseelse”.

Händelsen bedöms inte som ringa, personalansvarsnämnden anser att det inträffade är såpass allvarligt att det motiverar en varning.

 

 

 

Enligt utredningen har kvinnan skrivit ur sin svåger ut den så kallade jobbgarantin för ungdomar och ”avaktualiserat” svågern som fått arbete.

Arbetsförmedlaren har uppgett att hon tänkte ”semestertider” och att hon glömde bort vad hon lärt sig om otillåtna slagningar.

Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd anser att kvinnan brutit mot jävsbestämmelserna och ”åsidosatt sina åtaganden i tjänsten på ett sådant sätt att det är att bedöma som en tjänsteförseelse”.

Händelsen bedöms inte som ringa, personalansvarsnämnden anser att det inträffade är såpass allvarligt att det motiverar en varning.