2016-02-12 14:27

2016-02-12 14:27

Skyddet av skog ökar

NATUR: Värmland tvåa när det gäller nya naturvårdsavtal

Det tecknades fler naturvårdsavtal under 2015 jämfört med året innan. Av 179 nya naturvårdsavtal i landet svarade Värmland för 19 vilket placerar regionen på andra plats i riket, efter Norrbottens län där 24 nya avtal tecknades.

Totalt skyddades en något större areal skog under 2015 jämfört med 2014. Det handlar om 1 712 hektar produktiv skogsmark fördelat på 752 hektar biotopskyddsområden och 960 hektar genom naturvårdsavtal.

132 miljoner

Skogsstyrelsen beslutade i fjol om biotopskyddsområden för 103 miljoner kronor och ingick naturvårdsavtal för 29 miljoner kronor. Under 2016 har Skogsstyrelsen mer resurser för att skydda värdefulla skogsområden och därmed förbättras möjligheterna något att nå miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”.

Höga naturvärden

Naturvårdsavtal tecknas mellan markägare och Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller kommun för att bevara och utveckla områden med höga naturvärden. I Värmland finns 662 av landets 5 015 naturvårdsavtal. Totalt skyddas 35 571,5 hektar genom naturvårdsavtal i landet varav 2 467,2 hektar i Värmland.

Biotopskydd tecknas mellan markägare och Skogstyrelsen eller länsstyrelsen för att skydda livsmiljöer som har stor betydelse för växt- och djurarter och som ofta utgörs av små spridda öar i ett mer alldagligt landskap.

Nästan en tiondel

Under 2015 tecknades 170 nya biotopskyddsavtal i landet varav 4 i Värmland. Totalt har Värmland 741 av landets 7 509 biotopskyddsavtal, en andel som i det närmaste även återspeglas arealmässigt; 2 141,3 hektar respektive 26 000 hektar för riket.

Totalt skyddades en något större areal skog under 2015 jämfört med 2014. Det handlar om 1 712 hektar produktiv skogsmark fördelat på 752 hektar biotopskyddsområden och 960 hektar genom naturvårdsavtal.

132 miljoner

Skogsstyrelsen beslutade i fjol om biotopskyddsområden för 103 miljoner kronor och ingick naturvårdsavtal för 29 miljoner kronor. Under 2016 har Skogsstyrelsen mer resurser för att skydda värdefulla skogsområden och därmed förbättras möjligheterna något att nå miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”.

Höga naturvärden

Naturvårdsavtal tecknas mellan markägare och Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller kommun för att bevara och utveckla områden med höga naturvärden. I Värmland finns 662 av landets 5 015 naturvårdsavtal. Totalt skyddas 35 571,5 hektar genom naturvårdsavtal i landet varav 2 467,2 hektar i Värmland.

Biotopskydd tecknas mellan markägare och Skogstyrelsen eller länsstyrelsen för att skydda livsmiljöer som har stor betydelse för växt- och djurarter och som ofta utgörs av små spridda öar i ett mer alldagligt landskap.

Nästan en tiondel

Under 2015 tecknades 170 nya biotopskyddsavtal i landet varav 4 i Värmland. Totalt har Värmland 741 av landets 7 509 biotopskyddsavtal, en andel som i det närmaste även återspeglas arealmässigt; 2 141,3 hektar respektive 26 000 hektar för riket.