2016-02-12 14:46

2016-02-12 14:47

"Licensjakten strider mot EU:s habitatdirektiv"

VARGJAKTEN

Jan Bergstam, talesperson i rovdjursfrågor för Naturskyddsföreningen i Värmland och Svenska rovdjursföreningen, kommenterar Förvaltningsrättens beslutet att inte tillåta licensjakt på varg i Värmlands och Örebros län 2016.

– Beslutet innebär att vår bedömning varit riktig hela tiden. Licensjakten strider mot EU:s habitatdirektiv, precis som vi argumenterade för i vår överklagan. Jägarnas intressen av att jaga exempelvis älg kan inte få vara ett skäl att döda en annan art.

– Jag hoppas att Förvaltningsrättens dom nu skickar en tydlig signal till jägare och myndigheter: Gå hem och gör om, gör rätt! Vi hoppas slippa en upprepning av de senaste årens turer kring vargjakten, säger Jan Bergstam.

– Beslutet innebär att vår bedömning varit riktig hela tiden. Licensjakten strider mot EU:s habitatdirektiv, precis som vi argumenterade för i vår överklagan. Jägarnas intressen av att jaga exempelvis älg kan inte få vara ett skäl att döda en annan art.

– Jag hoppas att Förvaltningsrättens dom nu skickar en tydlig signal till jägare och myndigheter: Gå hem och gör om, gör rätt! Vi hoppas slippa en upprepning av de senaste årens turer kring vargjakten, säger Jan Bergstam.