2016-02-05 15:51

2016-02-05 15:51

Klart med nya chefer i landstinget

VÄRMLAND

Landstinget i Värmland står inför en stor omorganisation där sju divisioner ska bli fyra områden.

På måndag kommer landstingsledningen att berätta vilka som kommer att bli chefer för områdena öppenvård, slutenvård, stöd och folktandvård.

– Vi är klara med tillsättningen men vill ge dem chansen att prata med verksamhetscheferna innan vi går ut med det offentligt, säger Gunilla Lindell, ledningsstrateg på landstinget.

 

På måndag kommer landstingsledningen att berätta vilka som kommer att bli chefer för områdena öppenvård, slutenvård, stöd och folktandvård.

– Vi är klara med tillsättningen men vill ge dem chansen att prata med verksamhetscheferna innan vi går ut med det offentligt, säger Gunilla Lindell, ledningsstrateg på landstinget.