2016-01-15 12:26

2016-01-15 12:26

Servicetrafiken rullar på

VÄRMLANDSTRAFIK: Direktupphandling efter överklaganden

För att inte kunderna ska bli drabbade av den juridiska processen gör Värmlandstrafik en direktupphandling för de fem körområden av servicetrafiken som överklagats vid den ursprungliga upphandlingen.

De nuvarande kontrakten för servicetrafiken går ut 30 juni. I den ursprungliga upphandlingen gick servicetrafiken i Grums och Säffle till Karlstads Taxitransporter som kommer att sköta trafiken i det körområdet.

Övriga fem körområden gick till Keolis Sverige AB, som är en ny aktör i den värmländska kollektivtrafiken. Tilldelning till Keolis har överklagats för samtliga körområden.

För att det inte riskera avbrott i servicetrafiken i de aktuella körområdena har Värmlandstrafik gjort en direktupphandling med Keolis att sköta servicetrafiken i övriga länet från och med 1 juli och till att börja med ett år framåt.

Keolis kommer att köra med 78 fordon, med anställda som har kollektivavtal och utan underentreprenörer, uppges från företaget.

De nuvarande kontrakten för servicetrafiken går ut 30 juni. I den ursprungliga upphandlingen gick servicetrafiken i Grums och Säffle till Karlstads Taxitransporter som kommer att sköta trafiken i det körområdet.

Övriga fem körområden gick till Keolis Sverige AB, som är en ny aktör i den värmländska kollektivtrafiken. Tilldelning till Keolis har överklagats för samtliga körområden.

För att det inte riskera avbrott i servicetrafiken i de aktuella körområdena har Värmlandstrafik gjort en direktupphandling med Keolis att sköta servicetrafiken i övriga länet från och med 1 juli och till att börja med ett år framåt.

Keolis kommer att köra med 78 fordon, med anställda som har kollektivavtal och utan underentreprenörer, uppges från företaget.