2016-01-13 17:50

2016-01-13 17:50

Markkabel föreslås mellan Munkfors och Kil

MUNKFORS-FORSHAGA-KIL: Luftledningen ska rivas

Kraftledningen från Munkfors via Deje till Kil ska rivas och Ellevio AB vill ersättas den med en ny. Miljö- och byggförvaltningen för Forshaga-Munkfors förordar att det blir med en markkabel i stället för luftledning.

Ellevio AB har i ett samrådsunderlag tagit fram tre alternativ till den 130 kV-ledning som i dag går från kraftstationen i Munkfors och söderut. Två av förslagen är en ny luftledning med delvis ändrad sträckning mot nuvarande medan det tredje alternativet är en markkabel som till stor del är tänkt att följa Klarälvsbanan mellan Munkfors och Deje.

Samrådsförfarandet är ett första steg inför Ellevios koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen. Efter samråden ska Ellevio göra en utvärdering för att komma fram till vilket alternativ som ska anses som huvudstråk innan man skickar redogörelsen till länsstyrelsen som underlag för deras beslut om projektet.

När, eller om, projektet kommer i gång är alldels för tidigt att säga. Efter att Energimarknadsinspektionen fått ansökan och bedömt den blir det en ny remissomgång till myndigheter och särskilt berörda innan inspektionen fattar beslut om ansökan beviljas eller avslås.

Ellevio AB har i ett samrådsunderlag tagit fram tre alternativ till den 130 kV-ledning som i dag går från kraftstationen i Munkfors och söderut. Två av förslagen är en ny luftledning med delvis ändrad sträckning mot nuvarande medan det tredje alternativet är en markkabel som till stor del är tänkt att följa Klarälvsbanan mellan Munkfors och Deje.

Samrådsförfarandet är ett första steg inför Ellevios koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen. Efter samråden ska Ellevio göra en utvärdering för att komma fram till vilket alternativ som ska anses som huvudstråk innan man skickar redogörelsen till länsstyrelsen som underlag för deras beslut om projektet.

När, eller om, projektet kommer i gång är alldels för tidigt att säga. Efter att Energimarknadsinspektionen fått ansökan och bedömt den blir det en ny remissomgång till myndigheter och särskilt berörda innan inspektionen fattar beslut om ansökan beviljas eller avslås.