2015-12-30 14:43

2015-12-30 14:43

Läkare dömd för dataintrång

VÄRMLAND: Tjuvtitt i journaler kostar över 100 000

En läkare har dömts för dataintrång efter att ha tjuvkikat i 29 olika personers journaler. Intrången kostar läkaren över 100 000 kronor.

Det var under 2012 och några dagar in på 2013 som läkaren vid sammanlagt 51 tillfällen olovligen tog sig in i landstingets patientdatasystem för att läsa i 29 olika personers journaler, personer som det inte funnits någon vårdrelation till eller i övrigt behövts för läkarens arbete.

Läkaren har erkänt strafföreläggandet från åklagarkammaren vilket innebär en påföljd på 40 dagsböter á 460 kronor. Läkaren ska dessutom betala skadestånd till 15 av de personer vars journaler läkaren varit inne och läst.

Skadestånden är på sammanlagt 88 000 kronor plus ränta från de dagar då intrången gjordes. I ett fall är skadeståndet på 15 000 kronor, i ett annat 8 000 kronor och för resterande 13 rör det sig om 5 000 kronor vardera.

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång om den misstänkte erkänner och godkänner påföljden.

Det var under 2012 och några dagar in på 2013 som läkaren vid sammanlagt 51 tillfällen olovligen tog sig in i landstingets patientdatasystem för att läsa i 29 olika personers journaler, personer som det inte funnits någon vårdrelation till eller i övrigt behövts för läkarens arbete.

Läkaren har erkänt strafföreläggandet från åklagarkammaren vilket innebär en påföljd på 40 dagsböter á 460 kronor. Läkaren ska dessutom betala skadestånd till 15 av de personer vars journaler läkaren varit inne och läst.

Skadestånden är på sammanlagt 88 000 kronor plus ränta från de dagar då intrången gjordes. I ett fall är skadeståndet på 15 000 kronor, i ett annat 8 000 kronor och för resterande 13 rör det sig om 5 000 kronor vardera.

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång om den misstänkte erkänner och godkänner påföljden.