2015-12-18 15:51

2015-12-18 15:51

Framgång för ett jämställt Värmland

VÄRMLAND

Under den knappa månad som sajten Ett jämställt Värmland funnits har över 50 organisationer anslutit sig.

Bakom kampanjen står Länsstyrelsen i Värmland, och där hoppas man på att det under 2016 ska hända mycket med jämställdhetsarbetet i Värmland.

– Under 2016 kommer vi inte bara att arbeta med att samla fler i detta arbete utan även vidareutveckla de verktyg och metoder som vi har, säger Katarina Jakobsson, särskilt sakkunnig jämställdhet på Länsstyrelsen i Värmland.

– Vi kommer också att arbeta mer med goda exempel och arbeta fram en ny version av jämställdhetsstrategin för Värmlands län.

När ett företag eller organisation registrerar sig på sajten skriver man under på att man har ett jämställdhetsarbete på arbetsplatsen, och man erbjuds bland annat nätverk och kompetenshöjande insatser.

 

Bakom kampanjen står Länsstyrelsen i Värmland, och där hoppas man på att det under 2016 ska hända mycket med jämställdhetsarbetet i Värmland.

– Under 2016 kommer vi inte bara att arbeta med att samla fler i detta arbete utan även vidareutveckla de verktyg och metoder som vi har, säger Katarina Jakobsson, särskilt sakkunnig jämställdhet på Länsstyrelsen i Värmland.

– Vi kommer också att arbeta mer med goda exempel och arbeta fram en ny version av jämställdhetsstrategin för Värmlands län.

När ett företag eller organisation registrerar sig på sajten skriver man under på att man har ett jämställdhetsarbete på arbetsplatsen, och man erbjuds bland annat nätverk och kompetenshöjande insatser.