2015-12-14 12:05

2015-12-14 12:05

Inga höjda kommunalskatter

VÄRMLAND

Var fjärde skattebetalare för höjd kommunalskatt efter årsskiftet.

Men i Värmland är skatterna oförändrade.

Det visar en granskning från Skattebetalarna.

Kommunskatten höjs i 63 kommuner och sänks i nio.

Resultatet baseras på en enkätstudie som besvarats av 197 kommuner och 13 landsting, som kompletteras med protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige om skattesatsen.

Men i Värmland är skatterna oförändrade.

Det visar en granskning från Skattebetalarna.

Kommunskatten höjs i 63 kommuner och sänks i nio.

Resultatet baseras på en enkätstudie som besvarats av 197 kommuner och 13 landsting, som kompletteras med protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige om skattesatsen.