2015-12-11 11:08

2015-12-11 11:08

Barnfattigdomen ökar

VÄRMLAND: Stora skillnader mellan kommunerna

Det är stora skillnader mellan kommunerna och sammantaget en liten ökning av barnfattigdomen i Värmland

Rädda barnen har sedan 2002 studerat förändringar av barnens välfärd i Sverige.

Den senaste rapproten, som bygger på statistik från 2013, visar att 234 000 barn lever i ekonomisk utsatthet i Sverige. Det motsvarar 12 procent av alla barn, samma andel som året innan.

Största skillnaderna finns mellan olika stadsdelar i storstäderna. Bland kommunerna har Malmö totalt sett flest ekonomiskt utsatta barn, 30,8 procent.

Barn med utländsk härkomst och barn till ensamstående föräldrar har det svårast.

I Värmland ökade barnfattigdomen från 12,4 till 12,8 procent mellan 2012 och 2013.

Årjäng, Eda och Filipstads kommun har största andelen fattiga barn, med 23,8, 23,5 respektive 22,3 procents barnfattigdom.

Största ökningen har Munkfors kommun där barnfattigdomen ökat från 11,5 till 16,2 procent.

Rädda barnen har sedan 2002 studerat förändringar av barnens välfärd i Sverige.

Den senaste rapproten, som bygger på statistik från 2013, visar att 234 000 barn lever i ekonomisk utsatthet i Sverige. Det motsvarar 12 procent av alla barn, samma andel som året innan.

Största skillnaderna finns mellan olika stadsdelar i storstäderna. Bland kommunerna har Malmö totalt sett flest ekonomiskt utsatta barn, 30,8 procent.

Barn med utländsk härkomst och barn till ensamstående föräldrar har det svårast.

I Värmland ökade barnfattigdomen från 12,4 till 12,8 procent mellan 2012 och 2013.

Årjäng, Eda och Filipstads kommun har största andelen fattiga barn, med 23,8, 23,5 respektive 22,3 procents barnfattigdom.

Största ökningen har Munkfors kommun där barnfattigdomen ökat från 11,5 till 16,2 procent.