2015-12-03 06:00

2015-12-03 06:00

Sjukvården missade svar

VÄRMLAND

Landstinget i Värmland gör en lex Maria-anmälan sedan en patient drabbats av fördröjd diagnos och behandling.

Det hela handlar om en patient som sökte hjälp på vårdcentralen på grund av blod i urinen. Han skickades på ultraljudsundersökning, men fick aldrig reda på resultatet. Först ett par år senare, då patienten åter sökte för samma besvär, påbörjades en utredning. Urologen kunde då konstatera en urinblåsetumör.

Det hela handlar om en patient som sökte hjälp på vårdcentralen på grund av blod i urinen. Han skickades på ultraljudsundersökning, men fick aldrig reda på resultatet. Först ett par år senare, då patienten åter sökte för samma besvär, påbörjades en utredning. Urologen kunde då konstatera en urinblåsetumör.