2015-12-03 10:14

2015-12-03 10:14

Kronprinsessbesök ledde till anmälan

VÄRMLAND

När kronprinsessparet kom på besök till demensboendet i slutet av november var det svårt att hålla på rutinerna. En boende slog larm till föreståndaren: sex demenssjuka patienter var helt utan tillsyn eftersom de anställda hade gått för att titta på det kungliga besöket.

Föreståndaren har nu gjort en Lex Sarah-rapport på händelsen och pratat med personalen.

– Det var en ovanlig dag. Händelsen inträffade strax innan kronprinsessparet skulle komma in. Jag kunde därför inte göra något omedelbart, skriver hon i rapporten.

På eftermiddagen fick hon veta att två ur personalen gick mellan de två demensavdelningarna på boendet och hade uppsikt.

Några konsekvenser för de boende blev det inte av händelsen.

Föreståndaren har nu gjort en Lex Sarah-rapport på händelsen och pratat med personalen.

– Det var en ovanlig dag. Händelsen inträffade strax innan kronprinsessparet skulle komma in. Jag kunde därför inte göra något omedelbart, skriver hon i rapporten.

På eftermiddagen fick hon veta att två ur personalen gick mellan de två demensavdelningarna på boendet och hade uppsikt.

Några konsekvenser för de boende blev det inte av händelsen.