2015-12-03 10:08

2015-12-03 10:08

Biskopen blir ambassadör

KARLSTAD

För nionde året genomför IOGT-NTO kampanjen Alla barnen ska ha rätt till en vit jul.

Kampanjen sker i två delar. Den ena är att vuxna som firar jul med barn och ungdomar skriver under ett löfte om en alkoholfri julhelg.

Den andra delen är att man arrangerar en rad aktiviteter under jullovet för barn och ungdomar.

IOGT-NTO har också en Vi jul-ambassadör i biskop Esbjörn Hagberg. Vid en aktivitet i Stadsbiblioteket i Karlstad på lördag utses Hagberg till beskyddare av den vita julen.

Kampanjen sker i två delar. Den ena är att vuxna som firar jul med barn och ungdomar skriver under ett löfte om en alkoholfri julhelg.

Den andra delen är att man arrangerar en rad aktiviteter under jullovet för barn och ungdomar.

IOGT-NTO har också en Vi jul-ambassadör i biskop Esbjörn Hagberg. Vid en aktivitet i Stadsbiblioteket i Karlstad på lördag utses Hagberg till beskyddare av den vita julen.