2015-12-02 14:12

2015-12-02 14:13

Anställd anmäls för tjänstefel

VÄRMLAND

En anställd på en värmländsk vårdcentral har polisanmälts för tjänstefel.

Enligt anmälan hade en kvinna gett en fullmakt till sin mamma, med rätt att hämta ut uppgifter.

Efteråt ska det ha uppstått en tvist om vilka uppgifter som egentligen fick lämnas ut.

Enligt anmälan hade en kvinna gett en fullmakt till sin mamma, med rätt att hämta ut uppgifter.

Efteråt ska det ha uppstått en tvist om vilka uppgifter som egentligen fick lämnas ut.