2015-11-30 17:04

2015-11-30 17:04

Alla får föreslå ny biskop

KARLSTADS STIFT

I augusti nästa år går biskop Esbjörn Hagberg i pension. Redan nu har det omfattande valarbetet för att hitta hans efterträdare inletts, och alla som är döpta och bor i Karlstads stift får föreslå kandidater.

Personen som föreslås ska vara behörig att bli biskop, vara tillfrågad och positiv till att bli föreslagen. För att kunna bli biskop ska personen vara präst i Svenska kyrkan eller behörig att prästvigas. Förslagslådan på stiftets hemsida är öppen till den 31 januari 2016.

Ett biskopsbyte är en lång process och omfattar bland annat förslag och nomineringar, utfrågning, val, utnämning, stavnedläggning och vigning i Uppsala domkyrka. Valet sker den 19 april.

Personen som föreslås ska vara behörig att bli biskop, vara tillfrågad och positiv till att bli föreslagen. För att kunna bli biskop ska personen vara präst i Svenska kyrkan eller behörig att prästvigas. Förslagslådan på stiftets hemsida är öppen till den 31 januari 2016.

Ett biskopsbyte är en lång process och omfattar bland annat förslag och nomineringar, utfrågning, val, utnämning, stavnedläggning och vigning i Uppsala domkyrka. Valet sker den 19 april.