2015-11-26 15:39

2015-11-26 15:39

Arealbråk till kammarrätten

ÄLGJAKT

Länsstyrelsens beslut att avregistrera ett älgjaktsområde i Arvika kommun gillades inte av de berörda jägarna, som framhöll att jakten bidragit till en god viltvård i trakten.

Jägarna tog saken till domstol – och fick rätt. Men länsstyrelsen ger sig inte, utan har nu överklagat till kammarrätten. Länsstyrelsen framhåller att licensområdet inte uppfyller jaktlagens arealkrav som enligt förvaltningsplanen för ett licensområde måste vara minst 200 hektar. Den registrerade arealen för det aktuella området är endast 175 hektar.

Jägarna tog saken till domstol – och fick rätt. Men länsstyrelsen ger sig inte, utan har nu överklagat till kammarrätten. Länsstyrelsen framhåller att licensområdet inte uppfyller jaktlagens arealkrav som enligt förvaltningsplanen för ett licensområde måste vara minst 200 hektar. Den registrerade arealen för det aktuella området är endast 175 hektar.