2015-11-23 19:14

2015-11-23 19:14

Kass id-kontroll vid testköp

VÄRMLAND: Plättlätt för minderåriga att köpa öl i Värmland

En 18-årig kille har testat att köpa öl och tobak i 194 värmländska butiker – i 40 procent av dem fick han ingen fråga om legitimation.
– Att så få butiker förvissar sig om åldern på köparen är allvarligt.

Det säger Ulf Fogelberg, alkoholhandläggare i Kristinehamns kommun som arrangerat kontrollköpen.

– Förra året fick vi en ny lagstiftning som tillåter kontrollköp. Vi ser det som en viktig och bra tillsynsmöjlighet. Samtliga Värmlandskommuner utom Karlstad, och plus Karlskoga, var med i projektet, där en och samma kille, nyss fyllda 18, genomförde kontrollköp i 194 butiker. I 80 av dem fick han köpa öl och/eller tobak utan att visa legitimation.

Vad är din reaktion på resultatet?

– Tyvärr är det ett ganska väntat resultat.

Testpersonen var alltså 18 år fyllda, men det var precis. Och lagstiftningen är tydlig: Den som säljer öl eller tobak måste förvissa sig om åldern på den som köper varan.

– Det är helt omöjligt att säga om den här killen är 17 eller 18 år. Att 40 procent av butikerna säljer utan att förvissa sig om åldern på köparen anser jag är ett allvarligt resultat, säger Ulf Fogelberg.

”Brukar alltid fråga”

Den som säljer den här typen av varor till en minderårig är personligen ansvarig för påföljderna, säger Fogelberg.

– Det är förenat med bötesstraff, det finns till och med fängelse i straffskalan. I vårt test återköptes dock varorna och kontrollköpet avslöjades omedelbart. Eftersom det här handlade om kontrollköp, och testpersonen faktiskt var över 18, så blev det inga påföljder. Den absolut vanligaste reaktionen jag fick var: ”Jag brukar alltid fråga om leg annars”.

Det säger Ulf Fogelberg, alkoholhandläggare i Kristinehamns kommun som arrangerat kontrollköpen.

– Förra året fick vi en ny lagstiftning som tillåter kontrollköp. Vi ser det som en viktig och bra tillsynsmöjlighet. Samtliga Värmlandskommuner utom Karlstad, och plus Karlskoga, var med i projektet, där en och samma kille, nyss fyllda 18, genomförde kontrollköp i 194 butiker. I 80 av dem fick han köpa öl och/eller tobak utan att visa legitimation.

Vad är din reaktion på resultatet?

– Tyvärr är det ett ganska väntat resultat.

Testpersonen var alltså 18 år fyllda, men det var precis. Och lagstiftningen är tydlig: Den som säljer öl eller tobak måste förvissa sig om åldern på den som köper varan.

– Det är helt omöjligt att säga om den här killen är 17 eller 18 år. Att 40 procent av butikerna säljer utan att förvissa sig om åldern på köparen anser jag är ett allvarligt resultat, säger Ulf Fogelberg.

”Brukar alltid fråga”

Den som säljer den här typen av varor till en minderårig är personligen ansvarig för påföljderna, säger Fogelberg.

– Det är förenat med bötesstraff, det finns till och med fängelse i straffskalan. I vårt test återköptes dock varorna och kontrollköpet avslöjades omedelbart. Eftersom det här handlade om kontrollköp, och testpersonen faktiskt var över 18, så blev det inga påföljder. Den absolut vanligaste reaktionen jag fick var: ”Jag brukar alltid fråga om leg annars”.