2015-11-17 14:36

2015-11-17 14:36

Anmälan om vårdmiss

VÄRMLAND

Landstinget i Värmland har gjort en lex Mariaanmälan sedan en patient riskerat att drabbas av en allvarlig vårdskada.

En patient har efter en operation av höftfraktur haft svårt att tömma blåsan helt, försök till urintappning misslyckades. Patienten flyttas till korttidsvård men återkom till sjukhuset på grund av blod i urinen. En akut datortomografi visade perforation av urinblåsan. Det är enligt anmälan oklart när perforationen skett. Patienten genomgår nu fortsatt behandling och utredning.

En patient har efter en operation av höftfraktur haft svårt att tömma blåsan helt, försök till urintappning misslyckades. Patienten flyttas till korttidsvård men återkom till sjukhuset på grund av blod i urinen. En akut datortomografi visade perforation av urinblåsan. Det är enligt anmälan oklart när perforationen skett. Patienten genomgår nu fortsatt behandling och utredning.