2015-11-16 17:42

2015-11-16 17:55

MSB uppmanar att tänka på källkritiken

KARLSTAD: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB har förhöjd vaksamhet med anledning av terrorattackerna i Paris i fredags.
Myndigheten uppmanar alla att vara försiktiga med vilken information man sprider vidare.

– Gå in på Krisinformation.se, säger Fredrik Höglund på MSB:s presstjänst.

– Det är vår kommunikationskanal för alla myndigheter och där finns bekräftad information om vad som händer och vad som har hänt.

Just nu är webbplatsen fylld med nyheter och information om händelserna i Paris.

Myndighetens avdelning för omvärldsbevakning fokuserar nu på det som hänt i Frankrike. Men man har inte kalalt in någon extrapersonal eller upprättat särskilda staber med anledning av helgens händelser i Paris.

MSB har inte fått någon begäran om att på något sätt bistå de franska myndigheterna efter de tragiska attackerna.

– Det ligger i terroristernas intresse att skapa oro och öka polariseringen i samhället. Därför är det viktigt att motverka ryktesspridning. Man ska vara källkritisk och försiktig med vilken typ av information man sprider vidare, säger Fredrik Höglund.

– Gå in på Krisinformation.se, säger Fredrik Höglund på MSB:s presstjänst.

– Det är vår kommunikationskanal för alla myndigheter och där finns bekräftad information om vad som händer och vad som har hänt.

Just nu är webbplatsen fylld med nyheter och information om händelserna i Paris.

Myndighetens avdelning för omvärldsbevakning fokuserar nu på det som hänt i Frankrike. Men man har inte kalalt in någon extrapersonal eller upprättat särskilda staber med anledning av helgens händelser i Paris.

MSB har inte fått någon begäran om att på något sätt bistå de franska myndigheterna efter de tragiska attackerna.

– Det ligger i terroristernas intresse att skapa oro och öka polariseringen i samhället. Därför är det viktigt att motverka ryktesspridning. Man ska vara källkritisk och försiktig med vilken typ av information man sprider vidare, säger Fredrik Höglund.