2015-11-13 21:27

2015-11-13 21:28

Första fallen av influensa här

VÄRMLAND

Landstingets smittskyddsenhet har nu fått in de första rapporterna om influensa i Värmland.

Det finns dock ingen spridning så det är fortfarande möjligt att bli vaccinerad. Smittskyddsenheten konstaterar också att den anmälningsplikt som sjukvården har haft när patienter med svininfluensa vårdats på sjukhus tas bort 1 december. Men å andra sidan införs då en anmälningsplikt för alla typer av influensa som diagnostiseras på laboratorier.

Det finns dock ingen spridning så det är fortfarande möjligt att bli vaccinerad. Smittskyddsenheten konstaterar också att den anmälningsplikt som sjukvården har haft när patienter med svininfluensa vårdats på sjukhus tas bort 1 december. Men å andra sidan införs då en anmälningsplikt för alla typer av influensa som diagnostiseras på laboratorier.