2015-11-04 15:48

2015-11-04 15:48

Åtalas för brister i bokföring

ÖSTVÄRMLAND

En kvinnlig företrädare för ett konkursat bolag i östra Värmland har åtalats för bokföringsbrott.

Enligt åtalet har kvinnan i tre fall uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten, genom att hon inte löpande bokfört affärshändelser och bevarat räkenskapsinformation ”på ett betryggande sätt”.

Enligt åtalet har kvinnan erkänt brott.

Enligt åtalet har kvinnan i tre fall uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten, genom att hon inte löpande bokfört affärshändelser och bevarat räkenskapsinformation ”på ett betryggande sätt”.

Enligt åtalet har kvinnan erkänt brott.