2015-11-03 16:44

2015-11-03 16:44

DO utreder Hitlerhälsning framför barn

VÄRMLAND

En värmländsk skola har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Anmälan gäller barn som ska ha blivit trakasserade på grund av sin etnicitet.

Bland annat ska andra elever ha gjort Hitlerhälsning framför barnen på skolbussen. Händelserna är polisanmälda. Nu har DO begärt att skolan ska yttra sig om de påstådda händelserna. Skolor måste alltid utreda och åtgärda misstänkta trakasserier. DO kommer nu att utreda och sedan ta ställning till om skolan brustit i det ansvaret.

Bland annat ska andra elever ha gjort Hitlerhälsning framför barnen på skolbussen. Händelserna är polisanmälda. Nu har DO begärt att skolan ska yttra sig om de påstådda händelserna. Skolor måste alltid utreda och åtgärda misstänkta trakasserier. DO kommer nu att utreda och sedan ta ställning till om skolan brustit i det ansvaret.